Volledig scherm
Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. © stock

Koninklijke onderscheiding voor 25 Edenaren

LintjesregenEDE - Burgemeester René Verhulst van Ede heeft aan 25 inwoners van zijn gemeente een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Reehorst in Ede. Marja Eweg (Bennekom), Willemien Jonker (Ede) en Wilma van Roekel (Bennekom) werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; 22 anderen werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marja Eweg (71)  was tot haar pensioen werkzaam als informatiespecialist universiteitsbibliotheek. Al meer dan veertig jaar verricht zij vrijwilligerswerk. Ze begon als bestuurslid van het blazersensemble van de landelijke Federatie van Amateur en Symfonie Orkesten (FASO) en was hier tot opheffing in 2015 secretaris. Ze heeft de muziekbibliotheek van de federatie geactualiseerd en geharmoniseerd. Daarnaast is zij zestien jaar secretaris bij het begeleidingsorkest Orchestra Columna. Ook is zij meer dan vijf jaar bestuurslid en cursuscoördinator bij de Volksuniversiteit Wageningen.

Willemien Jonker (62) zet zich naast haar baan als thuishulp en merkambassadeur al dertig jaar in als vrijwilliger. Zestien jaar deed zij vrijwilligerwerk bij de Prins Florisschool in Ede. Vijftien jaar is zij bestuurslid bij de Nederlandse vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt afdeling Ede. In 2010 werd zij secretaris bij het landelijke bestuur van de vereniging met in totaal 6500 leden. 

Wilma van Roekel (58) begon in 1990 als bestuurslid bij de stichting De Ondergrondse Kerk afdeling Meerlanden en was vijf jaar lid van de werkgroep Europa bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In 2000 richtte zij het Lindafonds op, waardoor Tsjechië zijn eerste hospice kreeg en er diverse opvangcentra in Oekraïne zijn opricht. Ze werd bestuurslid bij Father’s House in Kiev waar ze haar kennis en ervaring mee deelde. 

Lucia Broere (64, Ede) is al 25 jaar bestuurslid van vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt afdeling Ede en omstreken. Ze was penningmeester, werd in 2004 vicevoorzitter en inmiddels is zij tien jaar voorzitter.  Daarnaast is zij ook gastvrouw bij de Edesche Concertzaal.

Annette Bruinsel (86, Ede) is ruim 35 jaar vrijwilliger bij Terre des Hommes. Ze begon met het opzetten van een nieuwe afdeling in Wageningen en werd penningmeester. Ongeveer twaalf jaar geleden is de werkgroep opgeheven en is men overgegaan tot het realiseren van een Terre des Hommes winkel in Wageningen en ook daar heeft zij zich intensief voor deze winkel ingezet. Daarnaast zet zij zich al meer dan tien jaar in voor medebewoners in haar appartementencomplex.

Henny Brunekreef (76, Lunteren) was vijftien jaar voorzitter van het Nederlands Rijpaarden en Ponystamboek en meer dan dertig jaar vrijwillig bij manege en dekstation De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Hij was medeoprichter van de Lions Club Ede-Nederveluwe. Daarnaast is hij acht jaar voorzitter geweest van Stichting Peerdsturen, die jaarlijks het Lunterse Daagje Peerdsturen organiseert.

Arie van Dijk (70, Bennekom) begon begin jaren tachtig met zijn vrijwilligerswerk bij de parochie Maria Virgo Regina in Bennekom. Vervolgens was hij vele jaren actief als penningmeester bij meerdere scholen in de gemeente Ede. 25 jaar was hij secretaris van de Vereniging Vrienden van het Kijk en Luistermuseum en vijf jaar was hij vrijwilliger en bestuurslid bij de stichting Manege Zonder Drempels.

Dick Gerressen (76, Ede) doet al meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk bij de voetbalclub Fortissimo in Ede. In  1975 begon hij het stencilen en rondbrengen van programmaboekjes. Hij hielp bij de bouw van de clubhuizen. Dertig jaar lang was hij hoofd van de sponsorcommissie en mede door zijn inzet heeft Fortissimo een enorme groei en ontwikkeling doorgemaakt. Ook was hij tien jaar leider van het eerste elftal.

Gerrie Geuze (77, Lunteren) meldde zich in 1957 aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis Ede om zich in te zetten voor haar medemens. Meer dan veertig keer heeft zij al hulpverlener meegevaren op de Henry Dunant. Bij de bevolkingszorg was zij teamleidster, op verschillende scholen gaf zij EHBO-lessen en ze hielp bij de jaarlijkse collecte. Tijdens de Heideweek heeft ze als vrijwilliger veel hulpverleningen gedaan. Inmiddels heeft zij na zestig jaar afscheid genomen als vrijwilliger bij het Rode Kruis. 

Dick Gravendeel (79, Ede) heeft zich als vrijwilliger en bestuurslid langdurig ingezet bij het Comité Nationale Feestdagen Ede en was mantelzorger voor een echtpaar. Ook is hij een van de initiatiefnemers voor de oprichting van Stichting Veteranensociëteit Ede. 

Wim van der Heide (72, Bennekom) werd in 1983 vrijwilliger bij de Gereformeerde Brinkstraatkerk en secretaris van de plaatselijke commissie Samen-op-Weg. Later werd hij diaken en voorzitter van de diaconie. In 2000 nam hij het initiatief voor oprichting van een projectkoor binnen de kerkgemeenschap. Meer dan dertig jaar verzorgt hij de muzikale ondersteuning bij de zondagse vieringen op locatie de Hartenberg van ’s Heeren Loo.

Erna Hulstein (66, Ede) heeft 25 jaar vrijwilligerswerk verricht bij de Taborkerk in Ede. Lange tijd was ze lid van de werkgroep Anders Actieven van het Christelijk Nationaal Vakverbond en lid van de cliëntenraad Kruiswerk West-Veluwe. Ook was ze betrokken bij de oprichting van het wijkplatform Maandereng en lid van de bewonerscommissie. Al twaalf jaar vertegenwoordigt ze de Samenwerkende Kerken Rietkampen in o.a. het landelijk oecumenisch platform en de Edese Raad van kerken.

Arjan de Jager (83, Lunteren) was vanaf 1970 22  jaar vrijwillig brandweerman bij de ploeg De Valk van de gemeentelijke brandweer Ede. Dertien jaar heeft hij als secretaris deel uitgemaakt van het bestuur van de School met de Bijbel in De Valk. Nu is hij al lange tijd vrijwilliger bij ‘De Valk Vooruit’, Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld, het Klompenpad De Valk, Kulturhuus de Hooge Valk en De Valkse groencoöperatie.

Jan de Jonge (68, Bennekom) verricht hij al veertig jaar vrijwilligerswerk. Bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Wageningen was hij diaken, ouderling en kerkorganist. Vijftien jaar is hij bestuurslid van het Provinciaal Uniebestuur van de ChristenUnie Gelderland, eerder was hij bestuurslid van de ChristenUnie afdeling Ede. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting tot Ondersteuning bij Financiële Administratie in Wageningen en bij de Bezoek- en Opvang Service van de zorgorganisatie Opella.

Frans Kanaar (77, Ede) doet 27 jaar vrijwilligerswerk. Hij was medeoprichter en vijf jaar secretaris van de stichting Gordium. Twintig jaar was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de stichting Huis Kernhem, meer dan twintig jaar is hij secretaris van buurtvereniging ‘De Boschpoort’ en zes jaar was hij voorzitter van de stichting ‘Allemaal de boom in’. Dankzij deze stichting is een klimbos voor mensen met een beperking gerealiseerd. Naast zijn bestuurswerk is hij ook twaalf jaar mantelzorger voor een buurtbewoner.

Frida van der Laak (69, Ede) is meer dan vijftien jaar vrijwilliger bij ’s Heeren Loo, waar zij verschillende cliënten met een ernstig meervoudige beperking ondersteunt tijdens activiteiten. Zij gaat met cliënten naar Manege Zonder Drempels in Bennekom, wekelijks zwemmen of naar de tweewekelijkse soosavond in Ede. Daarnaast begeleidt zij ook cliënten in hun laatste levensfase. Eerder was zij ook vrijwilliger bij zorgboerderij De Willemshoeve in Wageningen.

Yvonne van Laar (71, Wekerom) is achttien jaar werkzaam als vrijwilliger bij Malkander in Wekerom bij de activiteiten in het Kulturhus. Ze is lid van de activiteitencommissie voor senioren en organiseert en begeleidt wekelijks activiteiten. Ook zet zij zich zeer intensief in als vrijwilliger bij ’s Heeren Loo Gelderland Midden op de afdeling geestelijke verzorging. 

Minggus Latul (69, Ede) verricht al veertig jaar vrijwilligerswerk. Vanaf 1978 was hij penningmeester bij de stichting Ina Ama en mede-initiatiefnemer van de doorstart naar Ana Upu in 2006. Hij is medeoprichter en begeleider van de Huiskamer Tenang Senang waar ouderen samen kunnen komen voor ontmoeting. Ook helpt hij Sportservice Ede met de organisatie van het Open Koersbalkampioenschap in Ede. Vanaf 1985 verricht hij taken binnen de Molukse Evangelische kerk te Lunteren en voor de landelijke stichting Molukse ouderen.

Marco van Logchem (53, Lunteren) was dertig jaar lang actief als vrijwillig brandweerman. Binnen de brandweerploeg Lunteren heeft hij zich intensief ingezet voor een goed werkend rooster. Daarnaast heeft hij de website van Brandweer Lunteren gemaakt en onderhoudt hij deze site. Tijdens de verbouwing van de brandweerpost Lunteren heeft hij de organisatie vrijwillig ondersteund.

Harrie Loppies (64, Lunteren) verricht al bijna 40 jaar vrijwilligerswerk. Bij de stichting Ana Upu was hij zes jaar bestuurslid, medeoprichter van Kuntji en nu is hij beheerder. Hij was medeoprichter en de muzikale leider van de gospelgroep ADJAIB, die hij dertig jaar heeft begeleid. Bij de Molukse Evangelische Kerk in Lunteren was hij acht jaar diaken. Daarnaast is hij lid van de huisvestingscommissie Moluks Platform, voorheen wijk- en adviesraad.

Ton van der Meijden (80, Otterlo) is veertig jaar vrijwilliger. Hij was dertig jaar bestuurslid van marktvereniging Ede en een periode marktmeester. Vanaf 1994 is hij vrijwilliger bij het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo. Hij is als tuinman verantwoordelijk voor de tuin en neemt daarnaast ook diverse onderhoudswerkzaamheden voor zijn rekening. Al vijftien jaar kan ook natuurwerkgroep de Zanding in Otterlo op zijn hulp rekenen. 

Joop Moret (79, Lunteren) is vanaf de jaren zeventig vrijwilliger bij de Maranathakerk in Lunteren. Hij was ouderling, catecheet en zeer actief voor de Roemeniëcommissie. Zes jaar was hij secretaris van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Lunteren, negen jaar lid van de cliëntenraad van Opella locatie Honskamp. In 2015 werd een noodopvang voor vluchtelingen geopend. Hij heeft toen taalles gegeven en twee gezinnen intensief begeleid.

Ab Stunnenberg (72, Ede) is vanaf 1997 ouderling-kerkrentmeester bij de Sionkerkgemeente. Vrijwel zijn hele ambtsperiode heeft hij de functie van scriba vervuld en aansluitend werd hij actuaris. Eerder was zeven jaar ouderling bij de Hervormde Gemeente Bennekom. Ook biedt hij ondersteuning bij activiteiten op het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente Ede. Daarnaast was hij twaalf jaar bestuurslid bij de Hervormde Schoolvereniging te Ede. 

Korrie Vlig (67, Ede) doet meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk bij Polar Bears, de zwem- en poloclub van Ede. Als lid van de waterpolocommissie verzorgt zij het wedstrijdsecretariaat. Zij is vaste wedstrijdofficial bij de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1 en organiseert jaarlijks de cursus W-official. Daarnaast is zij barcoördinator en medeorganisator van jeugdactiviteiten. Ook is ze vrijwilliger bij Fit en Fun, dat (zwem)activiteiten voor recreanten en senioren houdt.

Dirkje Werkman (85, Ede) is in 1971 begonnen met haar vrijwilligerswerk als lid van de ouderraad en vrijwilliger bij de Ds. C.P. van Eeghenschool in Amsterdam-Noord. Tien jaar was zij vrijwilliger bij het Rode Kruis in Amsterdam-Noord. Vijfentwintig jaar was zij vrijwilliger bij De Ondergrondse Kerk afdeling Ede. Deze stichting biedt humanitaire hulp aan de meest arme ouderen, gehandicapten en grote gezinnen in Moldavië. Ook is zij al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de bewonersvereniging Bellefleur. 

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
  1. Weggestuurde vrijwilligsters Toon Hermanshuis in Ede mogen niet terugkomen

    Weggestuur­de vrijwillig­sters Toon Hermans­huis in Ede mogen niet terugkomen

    ZUTPHEN / EDE - Twee ex-vrijwilligsters Atie van de Meent uit Ede en Nelleke Middendorp uit Lunteren mogen niet terugkeren op hun plek in het Toon Hermanshuis in Ede. De twee stapten naar de rechter om hun vrijwilligerswerk in het Gelderse Valleiziekenhuis waartoe het huis behoort terug te eisen. Maar de rechter oordeelde deze vrijdag dat de stichting het recht had de overeenkomst met de twee vrouwen te beëindigen.

In samenwerking met indebuurt Ede