Volledig scherm
Een kijkje in de verbrandingskamer van de biomassacentrale op Oranje Nassau’s Oord in Ede. © Herman Stover

Lopen inwoners gezondheidsrisico’s door biomassacentrales in Ede?

EDE – Lopen de inwoners van Ede gezondheidsrisico’s door de aanwezigheid van drie biomassacentrales in de gemeente? De fractie van Burgerbelangen maakt zich er zorgen over en stelt raadsvragen.

Uit recente onderzoeken blijkt dat bij de verbranding van biomassa veel meer CO2, stikstof en fijnstof vrijkomt dan bij de verbranding van aardgas. Burgerbelangen wil van de politiek weten wat de milieueffecten zijn van de drie centrales in de gemeente en of ze kan garanderen dat blootstelling aan deze biomassacentrales niet tot gezondheidsklachten leidt.

Weggegooid geld

Onlangs oordeelde De Europese koepelorganisatie voor de wetenschap (EASAC) dat de miljardensubsidies voor de centrales weggegooid geld zijn. De centrales zouden te weinig energie leveren, waardoor er uiteindelijk meer CO2 uitstoot vrijkomt dan bij centrales die op kolen en gas draaien. 

Burgerbelangen vraagt aan het college of de conclusies uit het onderzoek reden zijn om het huidige beleid betreft de biomassacentrales te heroverwegen en te stoppen met huizen massaal van het gas af te halen. Ook vraagt de partij zich af hoeveel CO2 de centrales uitstoten en hoe zich dat verhoudt met aardgas en steenkolencentrales.

Besparing op papier

Op papier levert de verbranding van biomassa helemaal geen CO2. De politiek heeft er voor gekozen de toekomstige vastlegging van de CO2 alvast te beschouwen als reeds uitgevoerd. ‘Daardoor lijkt Ede op papier meer CO2-uitstoot te besparen, maar is het niet belangrijker om de daadwerkelijke uitstoot terug te brengen dan louter een besparing op papier?’, vraagt de fractie zich af.  

‘Zijn er resultaten van onafhankelijke metingen bij de drie biomassacentrales en zo niet is het college dan bereid tot zo’n meting om de gezondheidsrisico’s voor omwonenden in kaart te brengen’, schrijft de fractie.

In samenwerking met indebuurt Ede