Het Waterschap Vallei en Rivierenland verbiedt het onttrekken van water uit sloten en beken om land te beregenen.
Volledig scherm
Het Waterschap Vallei en Rivierenland verbiedt het onttrekken van water uit sloten en beken om land te beregenen. © ANP

Waterschap verbiedt onttrekken van water uit sloten en beken, grote zorgen over droogte

EDE - Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft deze vrijdag  een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld voor bijna haar hele werkgebied, dat loopt van Amersfoort tot Oosterbeek en van Brummen tot Hattem. 

Het gebied waarop het verbod van toepassing is, zijn de sloten, beken en kanalen waar geen aanvoer van water uit de Nederrijn, IJssel en Randmeren mogelijk is. 

Het verbod geldt dus met name op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en alle flanken hiervan. Het Valleikanaal en Zijdewetering/Krakerswijk vormen een uitzondering. 

Grondwatervoorraad neemt af

De afgelopen twee jaren - 2018 en 2019 - waren uitzonderlijk droge jaren. En ook 2020 lijkt een heel droog jaar te worden. 

En hoewel er onder de Veluwe, Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug een van de grootste zoetwatervoorraden van Nederland zit, waarschuwt het waterschap dat we daar niet onbeperkt gebruik van kunnen maken. De grondwatervoorraad op de Veluwe neemt af.  ,,Er is nu 150 miljoen kuub water minder dan 100 jaar geleden’’, zegt de woordvoerder. ,,Onze grootste zoetwaterbel is niet onuitputtelijk. De situatie is dus alarmerend’’

Quote

De grond onder de Veluwe bevat circa tien keer het water van het IJsselmeer.

Woordvoerder waterschap

Het waterschap overweegt daarom om het onttrekken van grondwater te gaan beperken en misschien wel te gaan verbieden. ,,Om een goed beeld te vormen van de omvang: de grond onder de Veluwe bevat circa tien keer het water van het IJsselmeer’’, zegt de woordvoerder van het waterschap. 

Maar door veranderingen in het land- en waterverbruik neemt de hoeveelheid jaarlijks af. ,,Nu we als gevolg van klimaatverandering vaker te maken krijgen met schaarste van water is zorgvuldig, zuinig waterbeheer nodig.’’

Verdroging tegengaan

Volgens het waterschap is uitbreiding van de maatregelen om verdroging tegen te gaan dan ook onvermijdelijk. Een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater zoals nu is ingesteld, is pas een begin. 

Zodra het water in de rivieren daalt, zoals ook in 2018 het geval was, dan wordt een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater ingesteld voor het hele gebied van het waterschap. Dus ook in het Valleikanaal.

Daarnaast overweegt het waterschap om buiten de beschermde natuurgebieden, waar al een verbod geldt,  grondwater onttrekkingen te beperken of te verbieden, zeker in kwetsbare en gevoelige gebieden. 

In eerste instantie zal het gaan om een verbod om grondwater op te pompen voor beregening van teelt van bijvoorbeeld gras en mais. Of het oppompen van grondwater door de industrie. ,,Op korte termijn valt er winst te halen door niet overdag maar 's nachts te beregenen.’’ Overdag verdampt een deel van het water in de zon. 

In samenwerking met indebuurt Ede