Volledig scherm
© Thinkstock

Gemeente Eindhoven verdenkt 17 zorgaanbieders van fraude

EINDHOVEN - Het Eindhovense college verdenkt zeventien zorgaanbieders van fraude. Namen wil de gemeente nog niet noemen.

De gemeente Eindhoven gaat de dossiers van zeventien zorgaanbieders nader onderzoeken op fraude. Geld daar terughalen wordt echter moeilijk, waarschuwen B en W. De gemeente verwacht veel meer geld te kunnen besparen door mensen uit beschermd wonen-complexen te halen.

Een derde deel van deze groep zal altijd beschermd wonen nodig hebben, zei ontwikkelaar sociaal domein Anne Derksen gisteravond in de raadscommissie over de zorg. Maar met intensieve ambulante begeleiding zou 33 procent naar eigen woonruimte kunnen verhuizen. En met een extra duwtje in de rug op termijn nog eens 33 procent. Precies dat 'zorgproduct', intensieve begeleiding aan huis, ontbrak tot nu toe. Zorgaanbieders en de gemeente gaan dit per 1 november inzetten. Het college houdt er wel rekening mee dat bewoners en bedrijven bij de rechter bezwaar maken tegen deze ommezwaai.

Eindhoven heeft de afgelopen maanden de cijfers van alle circa 300 zorgaanbieders onder de loep gehouden. In zeventien gevallen is mogelijk zware zorg in rekening gebracht, terwijl er lichte zorg werd geleverd. Uit het vooronderzoek is al gebleken dat in sommige gevallen cliënten van beschermd wonen huur betalen aan hun zorgaanbieder, terwijl huur al inbegrepen is in het tarief dat de gemeente aan de zorgaanbieder betaalt.

Straf

Namen wil de gemeente in dit stadium niet noemen. ,,Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is," aldus Frank Kurcaba, hoofd inkoop en contractmanagement bij de gemeente. PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers en GroenLinks-raadslid Saskia Lammers vroegen hem of er al contracten zijn opgezegd, of dat er andere (straf)maatregelen zijn genomen. ,,Nee, daar moeten we nog verder op rechercheren. Pas als we onomstotelijk kunnen bewijzen dat er sprake is van onrechtmatigheid, dan zeggen we het contract op, dan volgt een juridisch traject."

Teveel betaald geld weer terughalen wordt moeilijk, waarschuwde Kurcaba. Contracten en tarieven lieten ruimte voor (mis)interpretatie, en Eindhoven stelde tot nu toe weinig kwaliteitseisen aan zorgaanbieders. Bij het afsluiten van contracten werd ook niet nagedacht over het tegengaan van hoge winsten of topsalarissen. Inmiddels oefent de gemeente wel druk uit op de zorgaanbieders, om hier iets aan te doen. Ook heeft Eindhoven samen  met regiogemeentes een nieuwe producten- en dienstencatalogus gemaakt, waarin duidelijke kwaliteitseisen staan.

  1. Pynarello: Vijfde van Beethoven in rebels jasje

    Pynarello: Vijfde van Beethoven in rebels jasje

    EINDHOVEN - Lonneke van Straalen is de eerste laureaat van muziekprijs Prix Madelein Margot. Aan de prijs - een aanmoedigingsprijs voor bewezen talent binnen de klassieke muziek - is een geldbedrag van €50.000 verbonden. Van Straalen kreeg de prijs als aanmoediging voor haar nieuwe ensemble Pynarello- een flexibel en innovatief orkest dat wat wel en niet hoort binnen de klassieke muziek op de helling zet. Donderdag 26 oktober spelen ze in Muziekgebouw Eindhoven.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven