Volledig scherm
Het land van windmolens. © LMWP

Waarom deze bijlage over energietransitie?

Platform energietransitie (PARTNERBIJDRAGE) In 1898 werd in New York een tiendaagse internationale conferentie gehouden. Belangrijkste agendapunt: paardenpoep. Het was de tijd van snelle industrialisatie van steden. Die groeiden letterlijk op pk’s.

Al in 1894 was de problematiek in veel steden zo groot, dat voorspeld werd dat heel Londen in vijftig jaar tijd bedekt zou liggen onder een pak mest van 3 meter. In Rotterdam tobde men in die tijd met menselijk afval dat straten, grachten en rivier bedekte. De geur was niet te harden, de volksgezondheid werd serieus bedreigd. Metro en automobiel waren antwoorden op de paardenmest. In Rotterdam legde men riolering aan.

Een ander probleem vraagt nu om een aanpak: de rappe stijging van de temperatuur op aarde, vrijwel zeker als gevolg van menselijk handelen. 64 procent van de totale uitstoot van gassen die het klimaat bedreigen is CO2 afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. De Rotterdamse regio draagt bij aan 20 procent van onze nationale uitstoot.

Net zo min als de rioolaanleg van toen, kun je klimaatbeleid nu in een hoek wegzetten. Niks doen lijkt onverantwoord. In samenwerking met een aantal partners willen wij lezers helpen navigeren in de complexe wereld van energietransitie. Overheid,

bedrijven en instellingen in onze regio bereiden zich op allerlei manieren voor op een energieneutrale samenleving. Het ei van Columbus is (nog) niet ontdekt, het gaat om een lappendeken van maatregelen en oplossingen. Die liggen op het terrein van vervoer, werkgelegenheid, scholing, de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis. Alles uiteindelijk om onze gezondheid en veiligheid te waarborgen.

Volledig scherm
Koos de Wilt is de samensteller van deze bijlage. © Joost Hoving

In deze special zoomen we in op een onderdeel: Rotterdam gaat van het aardgas af, het wordt meer elektrisch koken en stoken. We proberen in kaart te brengen welke vragen er leven, kijken naar oplossingen en nieuwe mogelijkheden. Wat blijkt: de stad kan zich warmen aan de haven.

Quote

Rotterdam gaat van het aardgas af, het wordt meer elektrisch koken en stoken

Koos de Wilt

Windmolens

Je zou het bijna vergeten, maar ons land dankt zijn droge voeten aan duurzame windenergie. Afgelopen januari is de Maasvlakte aangewezen als testlocatie van ’s werelds grootste windmolen. De Haliade-X 12MW meet van de grond tot het hoogste punt 245 meter, anderhalf maal de Euromast. De wieken van elk 107 meter worden gebouwd in Cherbourg en verscheept naar Rotterdam. Dit prototype wordt vijf jaar getest voordat hij in productie komt voor een park op de Noordzee. Vanaf deze zomer zal de reus genoeg stroom leveren voor 7200 tot 8400 huishoudens.

Waterstof

Het is kleurloos, reukloos, smaakloos en veertien keer lichter dan lucht. Waterstof kan met elektrische stroom eenvoudig worden gewonnen uit water. Het is een uitstekende energiedrager, waar veel van wordt verwacht bij de overschakeling op duurzame energie. Een probleempje, het is ook uiterst explosief, waardoor algemene toepassing nog wel even op zich kan laten wachten. De ontploffing in 1937 van de Hindenburg, een met waterstof gevulde zeppelin, staat nog helder op het netvlies.

Containerbegrip 

E-ner-gie-tran-si-tie. Wat zegt u? Het woord wordt zo vaak gebruikt, dat je er bijna aan voorbij zou gaan dat het ook nog iets betekent. Energietransitie, waar komt dat op neer? Dat wij van de ene (fossiele) energiebron overgaan op een andere (duurzame) energiebron. Gebruiken we nu vooral vervuilende brandstoffen als olie, gas en steenkool, in de toekomst zijn dat schone energiebronnen als zon en wind. In de praktijk komt het neer op een heel proces, met tussenfasen waarin CO₂ wordt afgevangen en opgeslagen, en het zoeken is naar nieuwe vormen van energieopslag. Isoleren en energiebesparen horen er ook bij.

Twee graden
De maximaal toegestane opwarming van de aarde volgens het Akkoord van Parijs is 2,0 graden Celsius, maar liever 1,5 graad. Dat komt voor Europa neer op 40 procent minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en een vermindering van 80-95 procent in 2050. Nederland mikt op 49 procent in 2030.
1,9°C 
Stijging van de gemiddelde temperatuur in Nederland vanaf 1900. De hele aarde werd sindsdien gemiddeld 1,0 graad warmer.
90% van de wetenschappers is het er over eens dat de recente opwarming van de aarde komt door menselijk handelen.­

Dit artikel is mogelijk gemaakt in samenwerking met Eneco, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Woonstad Rotterdam en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.