Volledig scherm
Er is in de toekomst vooral behoefte aan vakmensen. © ROBIN UTRECHT

Volop werk in Twente, aantal arbeidsmigranten lager dan elders

ENSCHEDE – Twente telt minder arbeidsmigranten dan de meeste andere regio’s in Nederland. Het aantal arbeidsmigranten in Twente ligt tussen 4100 en 5500 personen. Circa 40 procent is hoger opgeleid en werkt als ‘kennismigrant’ in deze regio.

Dat bleek vanmiddag bij de presentatie van de Twente Index, het jaarlijkse rapport met de economische prestaties van Twente. De regio telt dus relatief weinig buitenlandse werknemers die hier tijdelijk verblijven. Slechts 3,7 procent van de Twentse werknemers heeft een andere nationaliteit. In Nederland als geheel ligt dat percentage op 6,3 procent.

In vergelijking met Nederland treffen we in Twente minder Britten en Polen aan. Het totaal aantal arbeidsmigranten in Twente in 2018 is door Kennispunt Twente berekend op tussen de 4.100 en 5.500 personen. Van deze groep is tussen de 1.600 en 2.100 kennismigrant.

Textielverleden afgeschud

De cijfers in de Twente Index tonen aan dat het goed gaat met Twente als regio. Het werkloosheidspercentage ligt dit jaar voor het eerst sinds de teloorgang van de textielindustrie onder het landelijk gemiddelde;Twente 3,4 procent, Nederland 3,5 procent in derde kwartaal 2019. Momenteel telt Twente zo’n 11.000 werklozen, begin 2017 waren dat er nog 19.000. In de Twente Index word geconcludeerd dat de Twentse economie de negatieve gevolgen van het textielverleden echt achter zich heeft gelaten.

Quote

De Twentse economie ontwikkelt zich al een aantal jaren bovengemid­deld

Regionale economie groeit sneller

De werkgelegenheid is dus sterk toegenomen. Vorig jaar zijn er in Twente bijna 9.000 banen bijgekomen. In Twente werken nu meer dan 315.500 personen. De Twentse economie ontwikkelt zich al een aantal jaren bovengemiddeld; in de periode 2015-2018 kende Twente een groei van +13,2 procent en landelijk was die +12,2% is. Het aantal mensen in de WW is sinds begin 2017 gehalveerd.

De economische ontwikkeling pakt ook positief uit voor kwetsbare groepen. Het aantal bijstandsgerechtigden daalde het afgelopen jaar net zo snel als in beide voorgaande jaren opgeteld. Deze daling is echter veel minder sterk dan de daling van het aantal WW-uitkeringen (-7,4 procent sinds begin 2017, ter vergelijking WW-uitkeringen -51%) en minder sterk dan in Nederland als geheel.

Grijze druk

Twente heeft (nog) meer last van vergrijzing op de arbeidsmarkt dan de gemiddelde regio in Nederland. De zogeheten ‘grijze druk’ neemt toe. De grijze druk is de verhouding tussen het aantal 65-plussers en 20 tot en met 64 jarigen. Per 1 januari 2019 is de grijze druk in Twente 35,1 procent. Landelijk is de grijze druk lager (32,6%).

De groene druk laat het ander beeld zien. De groene druk is de verhouding tussen het aantal 0-19 jarigen en 20 tot en met 64 jarigen. Deze druk blijft in de periode 2010-2019 vrijwel gelijk. Landelijk neemt deze licht af. In Twente is de groene druk per 1 januari 2019 39,6 procent, in Nederland is dat 37,3 procent

Meer vakmensen nodig

Door de uitstroom van gepensioneerden zijn er de komende jaren niet alleen meer theoretische geschoolden nodig, maar ook – in aantallen zelfs meer – mensen met praktische vaardigheden. Te weinig jongeren met gewenste vaardigheden verlaten de komende jaren de praktische opleidingen, zoals opleiding voor de zorg en technische beroepen.

In samenwerking met indebuurt Enschede