Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP/Lex van Lieshout

Etten-Leur sluit 2019 af met miljoenentekort

ETTEN-LEUR - Het komt niet als een verrassing, maar het blijft vervelend: de gemeente Etten-Leur heeft 2019 afgesloten met een behoorlijk tekort. Voorlopig lijkt het erop dat die gemeente vorig jaar zo’n 3,8 miljoen euro méér heeft uitgegeven dan er binnenkwam.

Het stadsbestuur gaf halverwege 2019 al aan dat grote tekorten dreigden. Dat heeft er vooral mee te maken dat de rijksoverheid de afgelopen jaren allerlei taken aan de gemeenten toewees, die eerder door het Rijk of de provincies werden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jeugdzorg of zorg vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), zoals huishoudelijke hulp.

Voor die nieuwe taken kregen de gemeenten, dus ook Etten-Leur, alleen wel minder geld dan daarvóór beschikbaar was. Daardoor kwamen veel gemeenten behoorlijk krap te zitten. Want de jeugdzorg of dagbesteding voor ouderen efficiënter inrichten, zoals de rijksoverheid wilde, blijkt niet één twee drie geregeld - als het al mogelijk is.

Tekort werd al voorspeld

In het najaar was al duidelijk dat Etten-Leur mede door deze knelpunten een tekort van bijna 4,3 miljoen euro verwachtte over 2019. Nu de voorlopige jaarcijfers op een rij zijn gezet, lijkt dat iets lager uitgevallen: het lijkt te gaan om een gat van ongeveer 3,8 miljoen euro. 

Omdat de accountant deze gegevens nog moeten controleren en bevestigen, kan dat bedrag nog een beetje veranderen voordat eind mei de definitieve jaarrekening wordt gepresenteerd.

Omdat Etten-Leur het tekort al aan zag komen en daar ook al maatregelen voor trof, verandert er volgens een woordvoerster weinig nu de uiteindelijke cijfers in zicht komen. De gemeente zette het afgelopen halfjaar namelijk al stappen om de kosten te beperken en de inkomsten te vergroten. Zo werden de ozb en parkeertarieven verhoogd en zijn de uitgaven aan onder meer jeugdzorg en wmo uitvoerig onder de loep gelegd.

Een nieuw evenwicht

Zo kon het college van B en W uiteindelijk toch een sluitende begroting presenteren voor 2020: als alles dit jaar gaat zoals het stadsbestuur hoopt en verwachtte, zijn de inkomsten en uitgaven dit jaar weer in evenwicht.

Maar daarbij was uiteraard nog geen rekening gehouden met een pandemie die ook een enorme aanslag pleegt op de wereldwijde economie. Ook in Etten-Leur zullen economische effecten van de corona-crisis voelbaar worden. Volgens een gemeentewoordvoerster is het nog te vroeg om te voorspellen hoe groot die effecten zullen zijn en hoe gemeenten daar op in kunnen spelen.

Quote

Pas in een later stadium zullen we de consequen­ties van de corona-cri­sis voor de begroting zien

,,Deze crisis zal de landelijke en provinciale begroting beïnvloeden, dus ongetwijfeld ook die van de gemeente. Pas in een later stadium zullen we dit in kaart kunnen brengen en de gevolgen hiervan kunnen zien. We zullen dan ook bekijken wat er nodig is en hoe dit te realiseren is”, meldt zij.