Volledig scherm
Herschrijft Etten-Leur een verordening die zélf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? © Kees Van Dongen

Etten-Leur worstelt met aanpassen stokoude verordening

ETTEN-LEUR - De verordening met de regels voor een ereburgerschap of erepenning in Etten-Leur dateert uit 1956. Daarmee is het document zó oud, dat het behoorlijk uniek is. Maar: ook zó oud, dat de verordening wel een update kan gebruiken. 

Daardoor worstelt de gemeenteraad van Etten-Leur nu met een ongebruikelijk dilemma. Houdt ze de zeldzaam oude verordening in stand, omdat die door zijn leeftijd een soort monumentje op zich is geworden? Of stelt ze toch een nieuwe verordening vast, omdat de verouderde ‘niet concreet genoeg’ is en niet helemaal helder maakt welke bevoegdheden bij de raad en welke bij het college liggen?

Er is een tussenweg: dan past de raad de tekst van de verordening aan, maar komt er geen geheel nieuw document. De datum op de verordening blijft dan in stand, en daarmee ook zijn unieke status. Het lijkt voorlopig de aantrekkelijkste van drie opties.

Lastige keuze

‘Uw raad kan ook besluiten de verordening níet te wijzigen', zo staat in het raadsvoorstel dat de gemeenteraad hierover krijgt. ‘In dat geval blijft de verordening uit 1956 onverkort gelden en zijn er te weinig criteria voor toekenning van het ereburgerschap.’ 

Ook staat dan niet op papier wat in de praktijk al gewoonte is: dat het college de Etten-Leurse erepenning kan verlenen en dat er herinneringspenningen worden uitgereikt.

'Het is ook mogelijk', staat er verder, ‘de verordening uit 1956 in te trekken en een geheel nieuwe verordening vast te stellen. In dat geval heeft de gemeente Etten-Leur echter geen historische verordening meer.’

De gemeenteraad moet deze maand bepalen welke optie ze verkiest.