Volledig scherm
© Pix4Profs/Peter van Trijen

Extra kosten voor bommenonderzoek bij waterproject in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Om te voorkomen dat mensen in Etten-Leur natte voeten krijgen als er erg hoog water in de Mark staat, werkt Brabantse Delta aan een waterkering met gemalen. Nu dat project zijn voltooiing nadert, moeten er op financieel gebied nog wel wat losse eindjes worden vastgemaakt voor het waterschap.

Het werk aan de keermiddelen bij de monding van de Leursche Haven, vlakbij de plek waar die in de polder de Mark ontmoet, begon in de zomer van 2019. Bouwer Boskalis verwacht het gemaal aan het einde van het eerste kwartaal op te leveren.

Dit maakt deel uit van een veel groter project van het waterschap Brabantse Delta: de verbetering van regionale keringen in haar werkgebied. 

Overstromingen

Waar overstromingen bij hoge waterstanden dreigen, zijn plannen gesmeed om die knelpunten aan te pakken. Op sommige plekken gebeurt dat door dijken te verzwaren, boven Etten-Leur is gekozen voor de aanleg van keermiddelen met gemalen.

Aan dit project bleek voor het waterschap een extra prijskaartje te hangen. Er is namelijk door een gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven. Deze kosten zijn voor het waterschap Brabantse Delta.

Bommen

Het goede nieuws? Het Rijk heeft (gedeeltelijke) vergoedingen voor de ruiming van bommen. Gemeenten kunnen deze gedeeltelijke vergoeding aanvragen. Brabantse Delta heeft Etten-Leur daarom gevraagd een aanvraag voor een vergoeding in te dienen, via de zogeheten Bommenregeling.

Het college van B en W vraagt de raad binnenkort inderdaad zo’n verzoek in te dienen.