Gemeentehuis Etten-Leur
Volledig scherm
Gemeentehuis Etten-Leur © Hélène Schenk

Ouderenbond over wonen in Etten-Leur: ‘Gemeente overlegt met alles en iedereen, maar niet met doelgroep’

ETTEN-LEUR - Hoogst verbaasd zijn ze, zowel Jack Oomen als Harrie Dirkx, dat de gemeente ‘plannen bedenkt voor geclusterde woningen voor ouderen, zonder daarover te spreken met hen als vertegenwoordigers van de doelgroep.

Oomen is voorzitter van de KBO in Etten. Dirkx is onder meer voorzitter van de wijkzusters en hij heeft als oud-directeur van de plaatselijke woonstichting de portefeuille Wonen bij de KBO. 

Ergernis

Beide heren zijn stellig: B en W noch de gemeenteraad vroegen de ouderenorganisaties sinds de verkiezingen van maart 2018 naar hun ideeën en wensen over aantallen of locaties voor die woningen. Tot hun frustratie, ergernis en soms woede. 

Jack Oomen, voorzitter van de KBO in Etten
Volledig scherm
Jack Oomen, voorzitter van de KBO in Etten © Pix4Profs/Peter van Trijen

Tijdens ‘de raad luistert’ op 9 maart j.l., naar aanleiding van bouwplan Kloostervelden,  kwam vanuit de raad de vraag of B en W in dat project hadden gedacht aan ‘geclusterd wonen.’ Dat is een combinatie van wonen met zorg voor bepaalde doelgroepen, met name ouderen. 

Quote

Goed plan, maar we doen het niet

Kort samengevat de reactie van de gemeente op het voorstel geclusterde woningen voor ouderen toe te voegen in het plan Kloostervelden

‘Ja', kreeg de raad deze week als antwoord, ‘daar hebben we aan gedacht.’ ‘Goed plan, maar we doen het niet’, mag blijken uit de brief. Althans niet in Kloostervelden. Maar, ,,we zijn samen met Avoord, Surplus en Alwel in gesprek over het toevoegen van extra geclusterde woningen. Dat gesprek loopt.”

Knarrenhof

,,Geen gesprek met ons. Want wij zouden het wel weten", zeggen Oomen en Dirkx. ,,Er zijn diverse locaties die zich voor deze woonvorm lenen. De Wipakker, de huidige locatie van de Nieuwe Nobelaer, het GGZ-terrein. Woningen met ten minste drie kamers, bij voorkeur huur, dichtbij voorzieningen (zoals de Knarrenhof op de locatie van het Carillon), verspreid over de wijken, zodat de ouderen hun sociale netwerk behouden. Maar wie vraagt ons wat?” 

B en W verwachten ‘uiterlijk na de zomervakantie het resultaat te kunnen melden’ van hun gesprekken met onder andere Alwel en Avoord. 

Volgens de gemeente ‘worden of zijn’ voor bepaalde doelgroepen op verschillende locaties specifieke woningen en woonvormen gerealiseerd.’ Gevraagd naar precieze locaties en aantallen woningen, noemt de gemeente het cpo-project op het voormalige Carillon-terrein (circa achttien woningen.) ,,Op het terrein van Avoord en Alwel zijn diverse woongroepen gevestigd en in de Streek wordt een woongroep voor ongeveer achttien bewoners gerealiseerd.

Volstrekt ontoereikend

Volgens Oomen en Dirkx zijn die aantallen volstrekt ontoereikend. Het CBS, weet Dirkx, becijferde een jaar geleden (Woon 2018) dat 12 procent van de ouderen in Etten-Leur (ongeveer 1.800 personen) graag zou verhuizen.  

  1. ‘Heerlijk, het hooi is binnen’
    Boerenpraat

    ‘Heerlijk, het hooi is binnen’

    Nadat de eerste snede binnen is - dit is het eerste gras dat geoogst wordt in het voorjaar, vaak ook het beste gras - maak ik me op voor het winnen van hooi uit het natuurgebied. In dit gebied, grenzend aan de boerderij, wordt niet bemest en geen gebruikgemaakt van gewasbestrijdingsmiddelen. Extensief, ecologisch beheer, zoals dat heet. In verband met probleemonkruid, zoals ridderzuring en akkerdistel, mag ik er eerder maaien, zodat dit onkruid zich niet kan vermeerderen. Zo krijgen de planten geen kans om zaad te vormen.