Volledig scherm
Aardbeienplukkers op de velden langs de Leursebaan tussen het Liesbos en Prinsenbeek. © Foto: Ramon Mangold

(Te) strenge regels zitten huisvesting arbeidsmigrant in de weg

ETTEN-LEUR - Een jaar geleden werden nog 50 koopwoningen in de bebouwde kom van Etten-Leur ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten; inmiddels zijn dat er volgens wethouder Ger de Weert al 74. 

Dat verhoogt de druk op de lokale woningmarkt, dus wil hij elders meer ruimte maken voor migrantenhuisvesting. De Weert gaf dat maandagavond aan tijdens een discussie over het bestemmingsplan buitengebied. 

Daarin staan ook regels die vastleggen waar en hoe agrariërs in Etten-Leur ‘hun’ seizoensarbeiders mogen huisvesten. 

Erg strenge regels

Die zijn behoorlijk strikt. Zo mogen werkgevers in het buitengebied deze medewerkers alleen huisvesten op het perceel waar ze ook werken, en in de periode waarin ze er werken.

Onder meer APB, VVD en CDA willen hier soepeler mee omgaan. Zij zouden het goed vinden als ondernemers die diverse stukken grond bezitten, werknemers óók mogen huisvesten op een ander stuk grond dan waar zij werken. 

En misschien het hele jaar door, in plaats van alleen in het seizoen waarin ze voor de boer werken.

Ruimte voor versoepeling

Wethouder De Weert zag potentie in die voorstellen en wil in overleg met de provincie kijken waar ruimte is voor versoepeling.

Ook het idee om arbeidsmigranten te huisvesten op en bij bedrijventerreinen kwam meermaals op tafel. Dat leverde wel een kanttekening op van GroenLinks, dat zich afvroeg of een industrieterrein wel een volwaardige leefomgeving is. Er is afgesproken dat hierover nog een dialoog komt met de gemeenteraad.

Brabant wordt zelf te grijs

De vraag naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten zal de komende jaren toenemen. De Brabantse beroepsbevolking vergrijst, dus stijgt de vraag naar medewerkers uit vooral Oost-Europa nog steeds.

Op dit moment telt Etten-Leur ruim 1.100 arbeidsmigranten. Volgens een voorspelling in een recent woningmarktonderzoek kan dat aantal groeien tot ruim 2.500 in 2035.