Volledig scherm
Voor werkgevers in Flevoland wordt het volgend jaar nog moeilijker om alle vacatures te vervullen. © Lex van Lieshout

Bedrijven in Flevoland krijgen het nog moeilijker om mensen te vinden

De arbeidsmarkt in Flevoland zal het komend jaar nog krapper worden dan ze al is. Er komen volgend jaar naar verwachting 5.900 extra banen bij. Voor werkgevers wordt het daardoor nog moeilijker personeel te vinden dan nu al het geval is, verwacht uitkeringsinstantie UWV in zijn nieuwe regionale arbeidsmarktcijfers.

Samen met de regio Groot-Amsterdam boekt Flevoland relatief de hoogste banengroei in Nederland. Het totaal aantal banen in de provincie komt eind volgend jaar uit op 148.100.

Momenteel geeft volgens de gegevens van UWV al een op de vier werkgevers aan dat zij productiebelemmeringen ondervinden door personeelsgebrek. De tekorten aan vakmensen doen zich met name voor in de sectoren transport en logistiek, techniek, zorg en onderwijs. De krapte heeft zich inmiddels naar alle opleidingsniveaus verbreed.

Uitkering

Uiteindelijk vinden dus ook steeds meer mensen uit de kaartenbakken van het UWV betaald werk. In Flevoland zijn er ongeveer 27.000 werkzoekenden met een uitkering die nog geen werk hebben gevonden. Dat komt veelal doordat het aanbod niet overeenkomt met de vraag. Dit treft met name lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Hier ligt volgens het UWV voor alle partners op de arbeidsmarkt een uitdaging om, onder meer door bijscholing en nieuwe manieren van werving en selectie, een betere aansluiting te realiseren.