Volledig scherm
Het waterpeil in het westelijk deel van de Oostvaardersplassen wordt verlaagd, zodat het rietmoeras zich kan herstellen. © gratis

Control-alt-delete voor moeras Oostvaardersplassen

Het plan voor herstel van het moeras in de Oostvaardersplassen gaat volgende week een nieuwe fase in. Die moet een verdere daling van het waterpeil in het westelijk deel van het moeras mogelijk maken, een voorwaarde voor een gezond rietmoeras.

De nieuwe fase wordt ingeluid met het herstel van de barrière tussen het oostelijk en westelijk deel van het moeras in het natuurgebied. Die moet er voor zorgen dat het waterpeil in het oostelijk moeras gelijk blijft als in het resterende deel het peil wordt verlaagd. Dit deel moet namelijk beschikbaar blijven als foerageergebied en uitvalsbasis voor vogels.

Buis

Uit voorzorg is vorige week al een buis aangelegd die water uit het Markermeer over de Oostvaardersdijk heen naar het oostelijk moerasdeel kan overhevelen. Die buis blijft er in ieder geval tot 22 maart volgend jaar staan. Tot die tijd geldt er voor het wegverkeer op de dijk een hoogtebeperking van 3,80 meter.

Graafmachines

Andere onderdelen van deze fase van het plan zijn het aanleggen van een aflaatstuw en een baggerdepot, een aangepast plan om de vissen in het westelijk deel te verplaatsen naar open water en het uitvoeren van onderhoud aan de kade tussen moeras en het grazige deel van de Oostvaardersplassen. Vanwege het werk zullen de komende tijd graafmachines en vrachtwagens in en rond het gebied te zien zijn. Volgens opdrachtgever provincie Flevoland werkt de aannemer volgens vastgestelde regels om zo min mogelijk verstoring in het gebied te veroorzaken.

Riet

De werkzaamheden duren nog tot de zomer van 2021. Gedurende die periode wordt het waterpeil in het westelijk deel met ongeveer 80 centimeter verlaagd. Grote delen zullen droogvallen en op ongeveer eenderde van de grote plas blijft een beetje water staan. Hierdoor kan het riet zich weer ontwikkelen. Vanaf 2022 wordt het waterpeil weer iets verhoogd.

Reset

De werkzaamheden vallen onder een meerjarig project onder de titel ‘moeras reset’, een soort control-alt-delete voor het moerasgebied. Dat raakte aangetast door een te hoge waterstand en door het grotendeels verdwijnen van het riet. Door de reset moet het riet zich opnieuw kunnen ontwikkelen, zodat er over 15 tot 20 jaar weer zo’n 500 hectare rietmoeras bij komt waarin moerasvogels zich goed staande kunnen houden.