Volledig scherm
Flevoland subsidieert geluidwerende maatregelen zoals geluidsisolerend dubbelglas © Joyce van Belkom

Flevoland subsidieert bewoners van huizen langs drukke wegen

Inwoners van Flevoland kunnen vanaf nu van de provincie een subsidie krijgen voor geluidwerende maatregelen aan hun woning. Sinds 1 oktober kan die worden aangevraagd door eigenaren van woningen waarvan is vastgesteld dat ze blootstaan aan een te hoge geluidsbelasting. Dat zijn er zo’n duizend, blijkt uit onderzoek door de provincie. Wie er gebruik van wil maken moet er snel bij zijn, want het budget is beperkt.

Al in 2017 is de geluidsbelasting van woningen langs alle provinciale wegen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 1.200 woningen een hogere geluidsbelasting heeft dan gewenst. Voor nieuwbouwwoningen wordt 50dB als bovengrens gehanteerd, voor woningen van 20 jaar of ouder 55 dB.

Hoge kosten

„Voor de meeste van deze woningen is het niet haalbaar om een geluidsscherm aan te leggen, door hoge kosten of een ongunstige ligging”, zegt gedeputeerde Cora Smelik. „Daarom hebben we een subsidieregeling voor die bewoners gemaakt. Daarmee proberen we iets aan de hinder van het verkeersgeluid te doen. Bewoners van zo’n duizend woningen kunnen subsidie krijgen om zelf maatregelen te treffen.”

Mogelijke maatregelen zijn volgens de provincie het aanbrengen van suskasten bij ventilatieroosters, geluidsisolerend dubbelglas, het verbeteren van het sluitwerk en het verzwaren van het dak.

Geluidskaart

De meeste woningen met een te hoge geluidsbelasting zijn te vinden in de Noordoostpolder. Met name langs de N712, de Espelerweg, de Noorderringweg bij Emmeloord en de Urkerweg bij Tollebeek. Ook langs de Biddingringweg (N305) bij Dronten staan de nodige woningen die voor subsidie in aanmerking komen. Huiseigenaren kunnen op de interactieve geluidskaart https://kaart.flevoland.nl/subsidiegeluid zelf nakijken of zij kans maken op subsidie.

Subsidiepot

Volgens een woordvoerder van de provincie is er niet voor gekozen bewoners rechtstreeks te informeren, mede omdat de subsidiepot van 850.000 euro niet groot genoeg is om iedereen te helpen. En dat hoeft ook niet, vermoedt hij. „Niet iedereen heeft er last van. Geluid is een subjectieve kwestie. We willen natuurlijk het liefst alles aanpakken, maar daarvoor zou een enorm bedrag nodig zijn. Voor nu is dit budget het maximaal haalbare.”

Tien mille

Alleen aanvragen boven de 500 euro worden in behandeling genomen. Hoeveel subsidie iemand uiteindelijk kan krijgen is afhankelijk van de categorie waarin de geluidsbelasting valt. De bedragen bewegen zich tussen maximaal 2.500 euro (of een kwart van de kosten) voor de lichtste categorie en 10.000 euro (of de helft van de kosten) voor de zwaarste categorie. De subsidieregeling blijft vier jaren van kracht.