Volledig scherm
Impressie van de buitendijkse haven bij Urk. Op deze locatie langs de Zuidermeerdijk kan een haven komen van ongeveer tien hectare. © Illustratie gemeente Urk

Hoogste rechter vernietigt plan voor nieuwe buitendijkse haven Urk vanwege stikstof

De Raad van State heeft een dikke streep gezet door de aanleg van een buitendijkse haven in het IJsselmeer bij Urk. De bestuursrechter oordeelt dat de ecologische onderbouwing van het plan op dit moment niet in orde is.

Door de uitspraak kan de provincie Flevoland op dit moment geen nieuwe buitendijkse haven bij Urk aanleggen. Het is volgens de Raad van State onvoldoende zeker dat de stikstofuitstoot in de toekomst verminderd kan worden als zich bepaalde ontwikkelingen voordoen. In het plan was de provincie hier wel vanuit gegaan.

PAS-uitspraak

De Raad van State oordeelde eerder dit jaar met de PAS-uitspraak dat vooraf duidelijk moet zijn wat het resultaat is van een bouwproject.

De IJsselmeervereniging had diverse bezwaren tegen het provinciale plan aangevoerd in een juridische procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Ze vonden dat het plan zou leiden tot een toename van stikstofuitstoot en de  Natura 2000-gebieden ‘Rottige Meenthe & Brandemeer, ‘Weerribben’ en ‘De Wieden’ zou aantasten. De Raad van State gaat hier in mee.

Provinciale staten van Flevoland zijn nu aan zet of zij een nieuw plan willen opstellen om de haven alsnog mogelijk te maken. Als zij dat willen, dan zal in elk geval een nieuwe passende beoordeling nodig zijn.