In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord was eerst de MC Groep gevestigd. Na het faillissement nam Antonius Zorggroep de polikliniek in het gebouw over.
Volledig scherm
In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord was eerst de MC Groep gevestigd. Na het faillissement nam Antonius Zorggroep de polikliniek in het gebouw over. © Foto Freddy Schinkel

Tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Dokter Jansencentrum in Emmeloord

In het Dokter Jansencentrum in Emmeloord komt een tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten. Mensen met corona die uit het ziekenhuis ontslagen zijn of geen medische ziekenhuiszorg nodig hebben kunnen daar vanaf morgen terecht.

,,Mensen krijgen daar lichte zorg. Het is een zorghotel waar mensen kunnen komen te liggen die geen intensieve zorg nodig hebben, maar niet naar huis kunnen. Het is een soort tussenstap voor mensen die corona hebben”, vertelt Elaine Bezemer, woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland.

Morgenmiddag komen de eerste mensen die corona hebben al naar het Dokter Jansencentrum. ,,Dit is nu echt nodig en is ook sneller dan verwacht”, vertelt Bezemer.

Toename patiënten

De realisatie van de tijdelijke zorglocatie is onderdeel van de maatregelen die huisartsen, ziekenhuizen, GGD/GHOR Flevoland en de Veiligheidsregio Flevoland nemen met het oog een toename van het aantal corona-patiënten.

Het Dokter Jansencentrum in Emmeloord is de eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Flevoland. Andere locaties worden nog onderzocht. ‘Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt’, meldt de Veiligheidsregio. ‘Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang dak- en thuislozen worden ook extra tijdelijke zorglocaties onderzocht.’

De gemeente Noordoostpolder heeft plannen om het Dokter Jansencentrum te slopen. Onder meer Antionius Zorggroep verleent op dit moment nog zorg in het centrum. Tot 2018 was het een locatie van de MC IJsselmeerziekenhuizen.