Zijn de zorgen over de konikpaarden in de Oostvaardersplassen terecht?

Zijn de omstandigheden voor de konikpaarden in de Oostvaardersplassen ‘onacceptabel’ of verzorgt Staatsbosbeheer de kudde juist goed? De meningen lopen uiteen, de commotie is groot. Vijf vragen over deze kwestie.