Volledig scherm
De afsluitdijk © anp

Aanpak Afsluitdijk en andere Friese projecten in gevaar door uitspraak stikstof

Meerdere Friese rijksprojecten zijn in gevaar door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit een lijst met daarop in totaal 127 rijksprojecten die in handen is van RTL Nieuws.

Dat schrijft de Leeuwarder Courant. In Friesland zijn de bekendste de aanpak van de Afsluitdijk en de activiteiten op de vliegbasis Leeuwarden. Ook de dijkversterking op Vlieland en de aansluiting van het mijnbouwplatform voor de kust van Ameland op het centrale energienetwerk van het eiland dreigen in het gedrang te komen. De militaire oefengebieden van Defensie, waaronder die in het Lauwersmeergebied en op Vlieland, worden eveneens getroffen.

Ook de gaswinning in de Noordzee en de Waddenzee en de garnalenvisserij staan op de lijst van projecten, activiteiten en instanties die te veel stikstof uitstoten. In totaal komen er zo’n 18.000 projecten van groot tot klein mogelijk stil te liggen.

Landelijk worden bijvoorbeeld de aanleg van onder meer snelwegen, de uitbreiding van Lelystad Airport en Schiphol, de renovatie van het Binnenhof, het veiliger maken van spoorwegovergangen, (kleine) stations en de aanleg van windmolenparken genoemd.

De overheid wilde de te hoge stikstofuitstoot bij de projecten compenseren, maar dat plan werd door de Raad van State van tafel geveegd. De RvS oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van Nederland niet voldoet aan Europese regels. In dat programma was vastgelegd dat een project stikstof mocht uitstoten, ook in de buurt van specifiek beschermde natuurgebieden, zolang de belofte maar werd gedaan dat de uitstoot in de toekomst zou worden gecompenseerd.

Vrijdag beraadt het kabinet zich over de kwestie.