Boerenprotest met tractoren bij Provinsjehûs: binnenstad slibt dicht

VideoZeker honderd boeren uit Friesland bezetten met tractoren de ingang van het Provinsjehûs en de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.

De agrariërs demonstreren daarmee tegen de wijze waarop de provincies invulling geven aan het kabinetsplan om de stikstofuitstoot te verlagen en de vergunningverlening weer op gang te brengen.

Er is sprake van een spontane actie, verklaart Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Directe aanleiding is de informatiebijeenkomst van donderdag op het Provinsjehûs met gedeputeerde Johannes Kramer.

De FNP’er legde uit dat de provincies niet-benutte stikstofruimte in de vergunning van boeren wil afnemen. Daarbij vielen harde woorden als ,,diefstal’‘ en ,,nu zit alles op slot.”

Het protest van de boeren zorgt ervoor dat de binnenstad in rap tempo dichtslibt.

Volledig scherm
Videostil © Leeuwarder Courant