Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Sandra Peerenboom

Door deze dorpen en steden komen de Elfstedenfietsers vandaag

Meer dan 14.000 deelnemers aan de Fietselfstedentocht zijn maandagochtend vanuit Bolsward vertrokken. De route is net iets anders dan in de voorgaande jaren.

Waar Dronryp normaliter wordt aangedaan, is dat nu niet het geval. De nieuwe brug is niet op tijd klaar en dus gaan de fietsers vanaf Marsum via Ritsumasyl naar Bayum. En vanaf Sint Annaparochie gaan de fietsers via Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Hallumerhoek en de Zeedijk naar Holwerd.

Door deze steden en dorpen komen de fietsers vandaag:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Ouwe Syl, Oudebildtdijk, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen,Workum, Parrega, Bolsward.