Volledig scherm
Boeren verzamelden zich eerder in het centrum van Leeuwarden om te protesteren. © ANP

Friese landbouw aan provincie: stikstofregels onwerkbaar

De belangenorganisaties voor de Friese landbouw verzoeken Gedeputeerde Staten dringend om te pleiten voor een stevige aanpassing van het stikstofakkoord tussen minister Carola Schouten en het Interprovinciaal Overleg.

Dat schrijft de Leeuwarder Courant. Volgens de partijen dienen de overeengekomen beleidsregels niet de belangen van de Friese landbouw, zo schrijven ze in een brief aan het dagelijks bestuur van Fryslân dat vandaag een besluit neemt.

Het Friese Landbouwcollectief is verbaasd dat het stikstofakkoord uitgaat van een vermindering van de stikstofuitstoot, terwijl de Raad van State in haar uitspraak van 29 mei heeft aangegeven dat de uitstoot niet mag toenemen. ,,Er wordt dus een schep bovenop gedaan en dat is voor ons niet te accepteren.”

Geen stimulans om te vernieuwen

De beleidsregels zouden boeren bovendien niet stimuleren om te vernieuwen, omdat ze de vrijkomende stikstofuitstoot moeten inleveren. Verder wijzen de landbouwpartijen erop dat er geen schotten zijn geplaatst tussen economische sectoren. De kans is daardoor groot dat kapitaalkrachtiger partijen boerenbedrijven opkopen.

Ook zorgen de beleidsregels voor het vogelvrij worden van boerenbedrijven in een ruime cirkel rond Natura 2000-gebieden. ,,Ze krijgen geen financiering meer en worden afgewaardeerd. Met als gevolg bovendien dat de grondprijzen elders opgedreven zullen worden. De Friese ambitie naar meer grondgebonden landbouw komt onder druk te staan.”

Het Friese Landbouwcollectief wijst er daarnaast op dat de stikstofregels gebaseerd zijn op rekenmodellen met een grote onzekerheidsmarge tot 70 procent. Het adviseert GS om geen onomkeerbare besluiten te nemen zolang er nog geen breedgedragen rekenmodel voorhanden is en spreekt de hoop uit dat het dagelijks bestuur van Fryslân zich inzet voor stikstofregels die het belang van Friesland dienen. ,,Laten we de landbouwprovincie blijven waar we grutsk op kunnen zijn.”