Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Noordoost-Fryslân zet in op de elektrische fiets

Dat blijkt uit de Mobiliteitsvisie voor Noordoost-Fryslân die de provincie en de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel deze week hebben vastgesteld.

Dat schrijft het Friesch Dagblad. Bij veel woningen in de regio staan twee auto’s voor de deur, omdat men er voor het werk vaak afhankelijk van is. Een goed alternatief voor de tweede auto is volgens de visie de elektrische fiets, waarmee makkelijker grote afstanden zijn te overbruggen dan met de gewone fiets.

Omdat het huidige fietsnetwerk op veel plekken te smal is voor elektrische fietsen zullen er snelle fietspaden moeten komen, aldus coördinator van het mobiliteitsproject Max de Haan, wethouder van Achtkarspelen. Waar deze precies komen en wanneer is nog niet bekend. ,,Moog-like opsjes binne tusken Ljouwert en Grins, Drachten en Bûtenpost, in de Ie-fallei tusken Ljouwert en Hallum en tusken Dokkum en Feanwâlden.”

Budget

Wanneer de eerste fietssnelweg wordt aangelegd kon hij ook niet aangeven. ,,Ik tink net dat ik it yn myn bestjoersperioade meimeitsje. It binne mar plannen en der binne ek noch gjin budzjetten foar.”

Het bedrijf Carver kiest voor Leeuwarden als locatie voor het hoofdkantoor en de assemblage van zijn overkapte elektrische scooter. Begin april moeten de eerste bestellingen op transport gaan.

De afgelopen jaren is met de komst van de Sintrale As en de Haak om Leeuwarden in Fryslân vooral veel geïnvesteerd in asfalt. Dat betekent op een aantal plekken het doorsnijden van fietsroutes, erkent De Haan. Toch is de mobiliteitsvisie geen reactie op doorgeschoten asfaltering. Zo kent het noordoosten nog steeds knelpunten voor het autoverkeer. Vooral aan de oostkant richting Groningen zijn er verbeterpunten. ,,Op de Skieding kin men troch de mannichte trekkers dy’t der gebrûk fan meitsje net echt trochride. Ek de dyk rjochting Zuidhorn is net ien fan de snelste. Net dat der mear asfalt komme moat, mar der binne wol in pear opstoppunten. Sa soene de ferkearsljochten by Aduard derút kinne.”

Sintrale As

Dankzij de Sintrale As is Noordoost-Fryslân veel beter bereikbaar. Maar de komst van de weg heeft volgens de visie wel voor nieuw sluipverkeer gezorgd bij omringende dorpen als De Westereen, Kollumerzwaag en Twijzelerheide.

Volgens De Haan komen er geen nieuwe aansluitingen op de As, maar zal wel door herinrichting van een aantal doorgaande wegen worden geprobeerd de verkeersdruk te verminderen.

Een ander belangrijk punt in de visie is meer parkeerruimte en grotere fietsenstallingen bij de stations tussen Leeuwarden en Groningen. Door de spoorverdubbeling komen er langere treinen te rijden, die geen vierhonderd maar 1100 passagiers kunnen vervoeren. ,,Dat betsjut ek mear drokte op de stasjons en dêr moat romte makke wurde.”