Foto ter illustratie.
Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Provincie Fryslân trekt 5 miljoen euro extra uit voor ondersteuning bedrijven en organisaties in coronacrisis

De provincie Fryslân zet dit jaar ten minste 5 miljoen euro extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit staat in de Kadernota 2021 die woensdag werd gepresenteerd.

Dat schrijft de Leeuwarder Courant. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp en om perspectief te bieden op wederopbouw, zo meldt de provincie. Het geld wordt uitgetrokken bovenop de aanpassingen van bestaande regelingen, beleid en andere projecten van de provincie in de coronacrisis. De precieze invulling van het pakket van regelingen wordt de komende tijd door Gedeputeerde Staten uitgewerkt en aan Provinciale Staten voorgelegd.

„De afgelopen jaren hebben we bewust geld achter de hand gehouden voor onvoorziene tijden, we vinden dat die nu aangebroken zijn”, stelt gedeputeerde Sander de Rouwe. „We willen aanvullend zijn op wat het Rijk doet, het is immers een nationale crisis die vraagt om nationale maatregelen.”

De eerdere maatregelen omtrent het coronavirus van de provincie werden gefinancierd uit bestaande budgetten, maar dit zal niet altijd meer mogelijk zijn, zo stelt de provincie. Via de Eerste Bestuursrapportage 2020 wordt daarom een breed coronabudget beschikbaar gesteld van 5 miljoen euro. Dit budget kan voor meerdere beleidsterreinen ingezet worden.

De kadernota is sober, zegt de provincie, omdat deze in het licht staat van de reactie op de crisis en de nasleep ervan. Om voldoende middelen achter de hand te houden is de provincie in de kadernota terughoudend met voorstellen. Daarom staan in deze kadernota vrijwel alleen voorstellen die op grond van eerder gemaakte afspraken onvermijdelijk zijn.