Volledig scherm
© ANP XTRA

Twee miljoen extra om Friezen aan baan te helpen

De rijksoverheid stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar om Friezen met een uitkering aan werk te helpen. Dat meldt de Leeuwarder Courant vandaag.

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid beloont hiermee een gezamenlijk initiatief van Fryslân Werkt! en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Noord. Hun plan is erop gericht om vierhonderd extra werkzoekenden ,,duurzaam te plaatsen in reguliere banen’’.

Op dit moment telt Friesland 38.049 uitkeringsgerechtigden. Het aantal vacatures groeit flink, maar het is lang niet altijd makkelijk om werkzoekenden te koppelen aan deze banen.

Sommige werklozen zitten diep in de schulden, hebben te weinig opleiding of kunnen de opvang voor hun kinderen niet betalen. Het extra geld wordt voor een deel gebruikt om hier oplossingen voor te vinden. Er worden ook evenementen en inspiriatietours georganiseerd.

Leeuwarden telt vanouds veel werklozen. Vorig jaar liep het aantal mensen met een bijstandsuitkering op tot boven de 6200. De gemeente stak daarom extra energie in werkloosheidsbestrijding. Inmiddels is het aantal bijstandsuitkeringen gedaald tot 5744.