Volledig scherm
Mest. © Getty Images

Vergunning uitbreiding mestbedrijf in Wâlterswâld vernietigd

Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld moet de productie inkrimpen, omdat de provincie de verleende vergunningen voor de uitbreiding dient in te trekken.

Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald in een zaak die door een groep van circa twintig omwonenden was aangespannen, zo schrijft de Leeuwarder Courant

Mestverwerking Fryslân vroeg in 2017 en 2019 vergunningen aan om de productiecapaciteit uit te mogen breiden van 100.000 ton naar 438.000 ton per jaar. Van extra geuroverlast zou amper sprake zijn, omdat de aangeschafte luchtwassers zou zorgen voor een geurreductie van 95 procent. Uiteindelijk is een vergunning verleend voor een uitbreiding naar 250.000 ton per omdat, volgens de provincie, de luchtwasser de geuroverlast hooguit met 70 procent zou kunnen verminderen.

Vergunningen vernietigd

De rechtbank heeft de vergunningen vernietigd omdat hij van oordeel is dat deze uitbreiding wel degelijk gevolgen kan hebben voor de omwonenden en dat de provincie om die reden een milieu-effectrapportage had moeten eisen.

Tijdens de zitting op 28 maart werd duidelijk dat Mestverwerking Fryslan geen geld heeft voor een schoorsteen en dat de gemeente Dantumadiel er ook niet op zat te wachten vanuit landschappelijk oogpunt. Toch, zo vindt de rechtbank, had de provincie een schoorsteen in overweging moeten nemen, omdat duidelijk is dat met een schoorsteen de geuruitstoot te beperken is.

Directeur Jan Scherff van Mestverwerking Fryslân zegt de reactie van de provincie af te wachten. ,,Mij valt niets te verwijten. Ik doe wat de provincie mij opdraagt.”

Nieuwe vergunning aanvragen

Mestverwerking Fryslân zal een nieuwe vergunning moeten aanvragen en valt weer terug op de oude met een maximale productie van 100.000 ton. Advocaat Ewald Korevaar van de omwonenden gaat er bij de Fumo, de uitvoeringsinstantie van de Friese gemeenten, op aandringen om dit controleren.