Volledig scherm
© anp

Meer kankerverwekkende ct-scans bij kinderen

Nederlandse ziekenhuizen gebruiken steeds vaker een ct-scanner, met een relatief hoge doses röntgenstraling, bij kinderen. Deze onderzoeksmethode is, vergeleken met 2006, met 83 procent gestegen.

Quote

In kinderzie­ken­hui­zen worden voor verrichtin­gen speciale kinderpro­to­col­len gebruikt, maar in algemene ziekenhui­zen is dat niet altijd het geval

RIVM

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Kanker
Volgens de onderzoekers blijken jongeren die een of meer ct-scans hebben ondergaan een relatief extra risico van 24 procent te hebben om later een vorm van kanker te ontwikkelen. ,,Dit effect is groter dan eerder werd gedacht'', stelt het RIVM.

Het was al bekend dat kinderen gevoeliger zijn voor ioniserende straling dan volwassenen. Dit komt doordat kinderen over meer sneldelend weefsel beschikken en omdat  zij meer levensjaren tegemoet kunnen zien, waardoor effecten meer tijd hebben om op te treden, aldus het RIVM.

Protocollen
Uit het onderzoek blijkt ook dat ziekenhuizen verschillend te werk gaan bij het inzetten van CT-scans. ,,In kinderziekenhuizen worden voor verrichtingen speciale kinderprotocollen gebruikt, maar in algemene ziekenhuizen is dat niet altijd het geval.''

In ongeveer de helft van de ziekenhuizen worden de gebruikte doses niet vergeleken met de zogeheten Diagnostische Referentieniveaus (DRN's) voor kinderen. DRN's zijn bedoeld als indicatie voor een aanvaardbare dosis waarmee een goed radiologisch beeld kan worden verkregen. Afdelingen radiologie zijn niet verplicht zich aan de waarden te houden.

Naar schatting worden jaarlijks bijna 22.000 CT-scans bij kinderen gemaakt, waarvan ruim driekwart in algemene ziekenhuizen.

Vervolgonderzoek
Het RIVM wil dat er een vervolgonderzoek komt naar de redenen voor de toename van het aantal radiologische onderzoeken bij kinderen. Daarnaast stelt het instituut dat de algemene ziekenhuizen in Nederland kunnen leren van de zeven kinderziekenhuizen, onder meer om de doses röntgenstraling te verlagen. ,,De kinderziekenhuizen hebben meer routine en ervaring met onderzoeken bij kinderen, wat waardevol is voor algemene ziekenhuizen.''