Volledig scherm
Milieudefensie heeft de Staat voor de rechter geroepen vanwege de luchtverontreiniging. © anp

Milieudefensie zet zaak tegen Staat voort

UpdateBinnen een halfjaar moet het kabinet een concreet plan hebben om de luchtvervuiling in Nederland binnen de geldende normen te krijgen. Dat eist Milieudefensie in haar rechtszaak tegen de staat.

Quote

Nederland over­schrijdt al jaren de wettelijke normen voor de luchtkwali­teit. De vervuiling veroor­zaakt jaarlijks duizenden doden en tienduizen­den ernstig zieken

Anne Knol, Milieudefensie

Milieudefensie heeft de Nederlandse staat gisteren officieel gedaagd in haar strijd voor een schonere lucht. De milieuorganisatie klaagt de overheid aan voor 'het schenden van mensenrechten', en eist dat het kabinet meer maatregelen neemt om luchtvervuiling tegen te gaan.

Milieudefensie beroept zich op 'het recht op gezondheid'. Nederlanders zouden door de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide gemiddeld 13 maanden eerder sterven.

Milieudefensie stelt dat het Kabinet zich niet houdt aan internationale richtlijnen, nationale en Europese wetgeving. ,,Nederland overschrijdt de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit en schendt fundamentele mensenrechten door veel te weinig te doen tegen de luchtvervuiling. Die vervuiling veroorzaakt jaarlijks duizenden doden en tienduizenden ernstig zieken. Dat is onacceptabel", zegt Anne Knol van Milieudefensie.

Klimaatverandering
Concreet eist Milieudefensie dat de rechter de staat opdraagt om de overtredingen binnen een halfjaar te stoppen. Ook zou de rechter de principiële uitspraak moeten doen dat Nederland de mensenrechten onvoldoende respecteert door de slechte luchtkwaliteit niet aan te pakken.

De zaak werd in mei al aangekondigd, nu is de zaak officieel in gang gezet. Milieudefensie hoopt het succes te kopiëren dat Urgenda in 2015 boekte in een rechtszaak tegen de staat. Die milieuorganisatie eiste dat het kabinet meer maatregelen zou nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De rechter gaf Urgenda gelijk, al heeft de staat inmiddels beroep ingediend.

Vorig jaar voerde Milieudefensie op 58 plekken, vooral grote steden, metingen uit. De Europese normen voor stikstofdioxide bleken op elf plaatsen overschreden, allemaal liggen ze bij of naast drukke wegen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Maastricht. Voor de milieuclub waren de metingen aanleiding om de Staat voor de rechter te slepen. In de dagvaarding eist Milieudefensie dat hier een einde aan komt.

Vervuiling
Volgens de milieuorganisatie zijn de Europese normen 'glashelder', en zijn ze ook vastgelegd in de Nederlandse Wet milieubeheer.Milieudefensie hekelt een aantal kabinetsmaatregelen, die er volgens de organisatie juist voor zorgen dat de vervuiling toeneemt. Milieudefensie noemt investeringen in asfalt en het invoeren van een maximumsnelheid van 130 km per uur op veel snelwegen als voorbeelden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in mei zich te herkennen in het door Milieudefensie geschetste beeld, maar beklemtoont dat de luchtkwaliteit vrijwel overal in Nederland aan de geldende Europese normen voldoet. Ook de concentratie stikstofdioxide blijft gemiddeld onder het maximum. 

Normen
De rijksdienst verwacht dat de Europese normen in 2020 gehaald worden. Maar voor Milieudefensie is dat niet genoeg. ,,De huidige normen zijn namelijk niet voldoende, die zorgen niet voor gezonde lucht. Deze rechtszaak is een principezaak. Wij willen voor iedereen schone lucht, die de gezondheid niet schaadt."

De procedure van Milieudefensie tegen de overheid is mede ondertekend door Stichting Adem uit Rotterdam en 57 burgers die zich lokaal inzetten voor schone(re) lucht. Via crowdfunding heeft de milieuclub bovendien 30.000 euro opgehaald voor de rechtszaak. 1500 Nederlanders doneerden een bedrag.