Volledig scherm
Het kabinet komt vandaag met een offensief tegen vaccinatie-angst. © ROBIN UTRECHT

Ouders die kind vaccinatie onthouden worden aangesproken op gedrag

UpdateHet kabinet neemt maatregelen tegen de inzakkende vaccinatiegraad. Mensen die hun kind een inenting onthouden, worden aangesproken op hun gedrag. Ook gaat de overheid de strijd aan met onjuiste informatie over vaccinatie en moet het makkelijker worden om gemiste injecties in te halen.

De vaccinatiegraad daalt de laatste jaren licht. Vooral bij de inenting tegen HPV (de veroorzaker van baarmoederhalskanker) is de terugloop van 61 procent naar nog geen 46 procent in twee jaar tijd opmerkelijk. Bezorgdheid over bijwerkingen van vaccins is de hoofdreden om injecties te weigeren. Vaak baseren mensen zich daarbij op bedenkelijke bronnen.

Groeiende groep

Staatssecretaris Paul Blokhuis, die gaat over het Rijksvaccinatieprogramma, ziet dat verreweg de meeste ouders er nog altijd voor kiezen om hun kinderen te laten vaccineren. ,,Maar er is ook een groeiende groep ouders die niet meedoen. Ik neem de zorgen die bij hen leven heel serieus en wil er alles aan doen om hen te voorzien van goede, betrouwbare informatie.“

Blokhuis wil dat professionals vanuit de Jeugdgezondheidszorg in gesprek gaan met alle ouders die hun kind niet aan het Rijksvaccinatieprogramma laten deelnemen. Deze weigeraars wordt gevraagd waarom ze hiervoor kiezen. Ook biedt zulk contact een gelegenheid om ouders van objectieve, wetenschappelijke informatie over het inentingsprogramma te voorzien.

Fake news

Sowieso moet onderzoek en voorlichting over vaccinaties beter vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk worden. Een speciaal team gaat aan de slag om actief weerwoord te bieden aan onjuiste informatie, onder meer op sociale media. Daarnaast onderzoekt staatssecretaris Blokhuis of het ‘mogelijk en wenselijk’ is om de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bij de aanpak van fake news uit te breiden.

Verder komt er een inhaalslag onder jongeren van 16 en 17 jaar die niet (volledig) zijn gevaccineerd; zij krijgen vanaf volgend jaar een oproep om hun inenting gratis in te halen. Op hun zestiende kunnen jongeren daar zélf over beslissen. Daarmee geeft het ministerie gehoor aan een oproep van jeugdartsen. Ook wordt bekeken in hoeverre er behoefte is om deze extra vaccinatiemogelijkheid aan iedereen, ook van 18 jaar en ouder, aan te bieden. Nu moeten volwassenen hiervoor betalen.

Het kabinet wil niet aan een vaccinatieplicht, omdat dwang contraproductief zou werken. Blokhuis zegt vandaag in een interview met deze krant: ,,Uitgangspunt is en blijft vrijwilligheid. Ik ga niemand vaccinaties door de strot duwen. Elke ouder beslist zélf, maar op basis van betrouwbare informatie.’’

Nog maar 90,2 procent gevaccineerd

Van de 2-jarigen was vorig jaar nog maar 90,2 procent ingeënt tegen alle ziekten zoals mazelen, polio, tetanus en kinkhoest. Dat is ruim 1.700 peuters minder dan een jaar eerder. Dit blijkt cijfers van het RIVM dat het Rijksvaccinatieprogramma uitvoert. 

Nederland zakte vier jaar geleden voor het eerst onder de grens (95 procent gevaccineerde kinderen) die volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO nodig is om voor mazelen groepsimmuniteit te garanderen. Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze minder vaak voor komt. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen. Voor kudde-immuniteit is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen.

Niet alleen voor mazelen, maar ook voor andere ziektes geldt een ondergrens voor groepsbescherming. Onderzoek van deze krant toonde aan dat op sommige plekken bijna een kwart van de 14-jarigen niet op kwam dagen bij de extra inenting tegen meningokokken. Hoeveel kinderen die prik moeten halen om ervoor te zorgen dat ook de rest van Nederland beschermd is tegen die steeds dodelijkere bacterie is nog niet duidelijk.  

Kijk hier hoe meningokokken het leven van Felice totaal veranderde:

  1. Britse toerist (32) vecht voor leven ‘door coronavirus’, meer dan 200 Chinezen met longontsteking
    Update

    Britse toerist (32) vecht voor leven ‘door coronavi­rus’, meer dan 200 Chinezen met longontste­king

    Een Britse toerist vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in Thailand nadat hij tijdens een bezoek aan het populaire eiland Koh Phi Phi is getroffen door een levensbedreigende longinfectie. Artsen in het ziekenhuis houden er rekening mee dat de kerngezonde Ash Shorley (32) slachtoffer is geworden van het coronavirus. Daarmee is hij mogelijk het eerste westerse slachtoffer van het oprukkende virus.