Volledig scherm
© getty

Teveel onduidelijkheid over zwangerschap en antidepressiva

Zwangere vrouwen die antidepressiva slikken maar psychisch stabiel zijn, kunnen per 12 oktober terecht bij het Erasmus MC in Rotterdam. Als eerste ziekenhuis in Nederland biedt het een spreekuur voor aanstaande moeders die advies op maat willen over hun medicatie. En dat is nodig, want er zijn nog te veel onduidelijkheden over de voor- en nadelen van de medicatie voor moeder en kind.

Het spreekuur 'Zwanger en Antidepressiva'

De aanstaande moeder krijgt een gynaecoloog en een psychiater te zien. Door middel van een interview wordt de voorgeschiedenis en bijkomende factorenin kaart gebracht en direct een behandeladvies gegeven. Vrouwen die blijven twijfelen en in aanmerking willen komen voor extra begeleiding kunnen meedoen aan het Stop or Go?-onderzoek (zie: www.stoporgostudie.nl). Hier worden ze verder begeleid in de keuze te stoppen of door te gaan met hun medicatie.

Stoppen of doorgaan met het slikken van medicatie? Dit is de vraag waar veel aanstaande moeders mee kampen. ,,Het slikken van antidepressiva tijdens de zwangerschap kan schade meebrengen voor de baby", zegt zwangerschapspsychiater Mijke Lambregtse-van den Berg van het Erasmus MC. ,,De medicatie wordt in verband gebracht met hartafwijkingen en ademhalingsproblemen. Baby's worden eerder en lichter geboren en hebben een verhoogde kans op autisme."

Risico
Plotseling stoppen met het slikken van medicatie is echter ook niet wenselijk. ,,Het gevaar van stoppen zit hem in het risico dat angsten en depressieve klachten terugkomen. Ook dat heeft uitkomsten voor het kind, zoals vroeggeboorte of emotionele problemen." De beste keuze, stoppen of doorgaan, is afhankelijk van de voorgeschiedenis van de moeder en haar risicofactoren. 

Het aantal Nederlanders dat antidepressiva slikt, wordt steeds groter. Vooral onder jongeren en vrouwen. Zo neemt het aantal vrouwen tussen de 15 en 19 jaar dat antidepressiva slikt jaarlijks toe met 11%. Binnen deze groep bevinden zich veel aanstaande moeders.

Tegenstrijdig
Wanneer zij op internet zullen zoeken naar advies, treffen zij daar veel tegenstrijdigheden aan, vertelt Lambregtse. Wetenschappelijk onderzoek spreekt elkaar vaak tegen. ,,Zwangerschap is iets dat het liefst gepland wordt, waarbij al eerder persoonlijk advies kan worden ingewonnen over medicatie. Maar veel zwangerschappen starten als verrassing. Dan willen we niet dat een vrouw een overhaaste beslissing neemt over zoiets belangrijks."

Quote

We willen niet dat de vrouw een overhaaste beslissing neemt over zoiets belang­rijks

Mijke Lambregtse-van den Berg

Door het hele land kunnen zwangere vrouwen met psychische klachten terecht bij pop-poli's. Hier krijgen zij begeleiding van een psychiater, kinderarts en verloskundige of gyneacoloog. Deze poli's richten zich op vrouwen met diverse psychiatrische klachten, waaronder depressie en angst.

Wisselend advies
Het spreekuur van het Erasmus MC is speciaal voor vrouwen die al langere tijd medicatie gebruiken, maar psychisch stabiel zijn. Lambregtse merkt dat deze groep vrouwen veel wisselende adviezen krijgt, waarbij onvoldoende gekeken wordt naar de voorgeschiedenis en bijkomende factoren. Juist dat is van groot belang. ,,Behandelaars moeten goed kijken naar de voorgeschiedenis van de vrouw en wat haar risicofactoren zijn. Van een afstand beoordelen of iemand moet stoppen of doorgaan met medicatie, dat is niet verantwoord."