Volledig scherm
Stephan Valk (rechts), voorzitter van Parnassia Groep: ,,Zo werkt de marktwerking in de zorg.'' © Frank Jansen

Verzekerden DSW krijgen voorrang bij geestelijk hulpverlener

Klanten van DSW krijgen voorrang bij geestelijk hulpverlener Parnassia Groep, ook al wil de verzekeraar dit zelf niet. Verzekerden van DSW zijn eerder aan de beurt en hoeven straks nooit langer dan vier weken te wachten.

Quote

Zo werkt de marktwer­king in de zorg

Parnassia Groep en DSW willen samen de enorme wachtlijsten aanpakken, een groot probleem in de psychiatrie. Daarom willen ze af van een formaliteit, dat de patiënt áltijd langs de 'regiebehandelaar', de specialist, moet, of dat nu nodig is of niet. Door de vergrijzing is er een groot tekort aan deze specialisten. Dit is een van de grootste oorzaken van de wachtlijsten.

Vanwege de afspraak krijgen patiënten van DSW nu voorrang. Dat blijkt uit een intern memo dat in handen is van het AD en dat Stephan Valk, de bestuursvoorzitter van Parnassia Groep, aan medewerkers heeft gestuurd, onder het kopje 'Voorrang voor DSW verzekerden'. In reactie op het memo stelt Valk dat het is toegestaan om bepaalde groepen patiënten te bevoordelen. ,,Jouw verzekeraar probeert voor jou de beste afspraken te maken. Zo werkt de marktwerking in de zorg'', stelt Valk.

Gepikeerd

Opvallend genoeg lijkt DSW-directeur Chris Oomen niet op de hoogte van de bijzondere behandeling. ,,Voorrang is niet de bedoeling'', aldus een gepikeerde DSW-directeur Chris Oomen. ,,Zo moet Parnassia dat niet vertalen. Het mag niet ten koste gaan van de anderen. Zo willen wij het ook niet in de krant. We willen kortere wachtlijsten en geen voorkeursbehandeling voor onze verzekerden. Het zou dus niet moeten uitmaken bij welke verzekeraar de patiënt verzekerd is.''

Parnassia zet stevig in op de aanpak van de wachtlijsten. Gemiddeld moeten patiënten nu tien weken wachten. Valk: ,,Stel je hebt een depressie. Dan duurt dat gewoon veel te lang. Het zijn vaak ook mensen met een gezin en een baan, die zijn dan te lang uit de roulatie.''

Ruimte

DSW besloot Parnassia Groep 'de ruimte' te geven om in sommige gevallen (hooguit 5 procent van het totaal) geen hoofdbehandelaar in te schakelen. ,,Wij kennen deze instelling heel goed en weten dat we Parnassia Groep kunnen vertrouwen.''

Dikwijls is het 'onzinnig' om de hoofdbehandelaar erbij te halen, weet DSW-directeur Oomen. ,,Dan is de patiënt al hersteld met behulp van uitstekende psychologen, maar moet er nog een gesprek gevoerd worden met de regiebehandelaar, omdat dat nou eenmaal in de regels staat. Het is puur bureaucratie, weggegooid geld.''

Quote

Het is puur bureaucra­tie, weggegooid geld

In de wacht

In totaal staan er bij Parnassia Groep 10.000 mensen in de wacht voor behandeling. 500 daarvan zijn verzekerd bij DSW. Daarvan komen er 260 uit de Haagse regio. ,,Dat aantal willen we terugbrengen naar 130'', aldus Valk. Na de zomer is Parnassia Groep gestart met het verkorten van de wachtlijst voor DSW-verzekerden.

Andere verzekerden hoeven daardoor niet langer te wachten, zegt Valk. ,,We hebben met álle verzekeraars afspraken gemaakt om de wachtlijsten te verkorten, bijvoorbeeld door meer e-health in te zetten.''

De DSW-afspraak geeft die daling een extra zetje. Patiënten zijn (nog) niet op de hoogte gebracht van de voorrang voor DSW-verzekerden. Op een later moment wil Parnassia Groep de wachtlijsten, die nu al op de site te vinden zijn, uitsplitsen per verzekeraar. Dan kan de patiënt zelf zien welke verzekeraar voor hem of haar de gunstigste voorwaarden biedt.

Parnassia Groep verwacht dat andere verzekeraars het voorbeeld van DSW zullen volgen. ,,DSW loopt hierin voorop. Met de rest zijn we in gesprek.''