Volledig scherm
Ter illustratie: een klaslokaal. © ANP

De Nieuwe School in Waddinxveen houdt op te bestaan

De Nieuwe School aan de Wingerd in Waddinxveen-Noord houdt in de komende voorjaarsvakantie op te bestaan.

Voor het ‘eigenwijs leren’ dat de basisschool in 2016 introduceerde, bleek toch onvoldoende belangstelling te bestaan. Het leerlingenaantal is dit schooljaar blijven steken op 98. Dat waren er zelfs minder dan de 105 leerlingen van vorig schooljaar.

De Nieuwe School verwachtte in vijf jaar tijd het wettelijk vereiste minimumaantal van 228 leerlingen te kunnen behalen en met de afzonderlijke peuterspeelzaal ‘Olleke Bolleke’ en het ‘Buro de Beweging’ voor extra zorg, ondersteuning en begeleiding een integraal kindcentrum (IKC) te kunnen vormen.

Impact

Het bestuur van de stichting Kind in Ontwikkeling (KIO) heeft echter de ouders maandagavond moeten laten weten dat de basisschool van hun kinderen op 24 februari voortijdig wordt opgeheven wegens gebrek aan bestaansrecht.

,,Wij beseffen dat dit besluit een forse impact heeft op de betreffende leerlingen, hun ouders en de leerkrachten”, zegt wethouder Hannie van der Wal-Hortensius (D66) in een reactie.

Volgens haar heeft de gemeente in dit soort zaken een beperkte rol, maar wordt er in het gemeentehuis wel een vinger aan de pols gehouden. Daarbij worden ook de andere schoolbesturen waar mogelijk ondersteund.

Verantwoordelijkheid

,,De gemeente heeft in ieder geval verantwoordelijkheid voor leerlingen die extra zorg nodig hebben vanuit de Jeugdwet, voor leerlingen die dreigen thuis te komen zitten en als er knelpunten ontstaan in de huisvesting van een school”, aldus de wethouder.

Eind vorige week zijn B en W en alle schoolbesturen in Waddinxveen door het schoolbestuur geïnformeerd over de opheffing. Er zijn toen afspraken gemaakt om te komen tot een passende herplaatsing van de leerlingen, waarvoor De Nieuwe School eindverantwoordelijkheid is.

De Nieuwe School had in de nieuwbouwwijk Park Triangel willen beginnen. De gemeente wilde in 2016 alleen een bestaand schoolgebouw beschikbaar stellen.

In samenwerking met indebuurt Gouda