Volledig scherm
Nieuw provinciebestuur Zuid-Holland © Provincie Zuid-Holland

Nieuwe coalitie Zuid-Holland: 160 miljoen voor beter ov, schonere energie en meer natuur

UpdateMinder nachtvluchten, veel nieuwe huurwoningen en recreëren om de hoek. De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA heeft de ambitie om Zuid-Holland ‘Elke dag beter’ te maken. 

Ze streeft naar optimale bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. Voor nieuwe plannen heeft Zuid-Holland 160 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag komt bovenop de begroting van 700 miljoen euro. Vandaag werd het nieuwe coalitieakkoord, met de titel Elke dag Beter, gepresenteerd. 

De coalitie kiest voor zes gedeputeerden. De VVD krijgt er als veruit grootste partij twee (Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu), de overige partijen elk een. Dat zijn Willy de Zoete (CU & SGP), Berend Potjer (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Adri Bom-Lemstra (CDA).

Extra sprinters

Een deel van de 160 miljoen gaat naar het openbaar vervoer. De partijen willen investeren in alle vormen van vervoer en wil per locatie kijken wat mogelijk is. Voor reizigers tussen Leiden en Utrecht is er goed nieuws. Tussen de twee steden gaan twee keer zoveel treinen rijden. ,,Er kunnen extra sprinters rijden en we kunnen het ook betalen’’, zegt Floor Vermeulen die ook de komende vier jaar verkeer en vervoer in zijn portefeuille heeft. Hij blijft zich daarnaast hardmaken voor de realisatie van de Bodegravenboog, de aansluiting van de N11 op de A12 naar Den Haag.

De coalitie van VVD, CU &SGP, GroenLinks, PvdA en CDA wil zich inzetten om het aantal nachtvluchten van Rotterdam/The hague Airport terug te dringen. Ook zal Zuid-Holland aandringen op een extra helihaven voor maatschappelijk vliegverkeer.

Quote

We wilden een titel die ambitie uitstraalt

Adri Bom-Lemstra

Wat de opwekking van energie betreft wil de provincie inzetten op innovaties. Naast wind en zon wordt hierbij gedacht aan ultradiepe geothermie, waterstof en getijdenenergie. Biomassacentrales genieten niet de voorkeur. Windmolens worden alleen geplaatst als er lokaal draagvlak is. Bestaande afspraken in het energie akkoord worden weliswaar nagekomen, maar in het Groene Hart is er geen ruimte voor nieuwe windmolenplannen.

Woningbouw

Volledig scherm
De gedeputeerden. © AD

Zuid-Holland wil de komende vier jaar toestaan dat gemeenten meer woningen mogen inplannen dan nodig is. ,,Zo voorkomen we dat er te weinig woningen worden gebouwd als plannen uitvallen of vertragen.’’ Anne Koning (PvdA, woningbouw): ,,Met bouwbedrijven willen we kijken hoe zij aan voldoende personeel kunnen komen. Ik hoor aan de ene kant dat er te weinig bouwvakkers zijn, tegelijkertijd willen er een boel mensen aan de slag die nu geen werk hebben.’’

Zuid-Hollanders krijgen als het aan de nieuwe coalitie ligt meer ruimte voor ontspanning, die bij voorkeur in de buurt te vinden is. Onderzocht wordt hoe landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen.

De provincie heeft daarnaast 20 miljoen euro uitgetrokken om de lasten niet te laten stijgen. De opcenten gaan de komende vier jaar dus niet omhoog.

Dat het akkoord de naam ‘Elke dag beter’, heeft gekregen was volgens Adri Bom-Lemstra snel beklonken. ,,We wilden een titel die ambitie uitstraalt. Natuurlijk mag je van een politicus verwachten dat hij de wereld beter wil maken, maar ons kun je er ook op afrekenen.’’

In samenwerking met indebuurt Gouda