Volledig scherm
Ter illustratie © ANP

Peuteropvang in Zuidplas wordt duurder

De kosten voor peuteropvang in de gemeente Zuidplas gaan komend jaar stijgen. Dat geldt zowel voor ouders als voor organisaties die peuteropvang aanbieden. Dat is een gevolg van veranderde wetgeving die onder andere gemeenten verplicht meer uren aan te bieden peuters met een dreigende onderwijsachterstand.

Quote

De gemeente kan dan niet langer voldoen aan haar wettelijke aanbodver­plich­ting

College Zuidplas

Zij hebben recht op voorschoolse educatie. Hun ouders bepalen overigens zelf of ze van dat aanbod gebruik maken. De reguliere peuteropvang wordt ook duurder door nieuwe cao-afspraken. Aanbieders rekenen die kosten voor duurder personeel door naar de gebruikers, de ouders van de peuters.

Zuidplas heeft nog geen scenario gekozen voor de nieuwe aanpak, maar burgemeester en wethouders laten nu al weten dat de kosten hoe dan ook stijgen. ,,De uurtarieven die Zuidplas nu vergoedt voor aanbieders in de gemeente zijn zeer laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als de tarieven door de gemeente niet worden verhoogd, is het voor aanbieders niet meer vol te houden om betaalbare peuterplekken aan te bieden”, stelt het college. ,,De gemeente kan dan niet langer voldoen aan haar wettelijke aanbodverplichting.” Wettelijk wordt een urenuitbreiding van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters verplicht.

Het rijk verhoogt weliswaar het budget voor peuteropvang en voorschoolse educatie, maar onvoldoende om de hogere kosten te dekken. Het college van Zuidplas vreest ongewenste neveneffecten van de verplichte urenuitbreiding, die kan leiden tot een extra drempel voor ouders. ,,Ten eerste wat betreft financiën. Ten tweede zullen er ouders zijn die vier uur peuteropvang - vier dagdelen per week - voor een peuter van 2,5 te veel vinden.”

In samenwerking met indebuurt Gouda