Volledig scherm
Foto ter illustratie. © anp

Rechter is het eens met weigeren proefboring Haastrecht

De Nederlandse tak van het Canadese bedrijf Vermilion Energy wil in Haastrecht een proefboring uitvoeren om na te gaan of er aardgas aanwezig is. 

Volgens de rechtbank in Den Haag is er niets mis met het niet verlenen van de daarvoor benodigde omgevingsvergunning door het college van Krimpenerwaard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter in de zaak die het bedrijf eind vorige maand tegen b en w heeft aangespannen.

Het college besloot op 11 februari februari 2016 geen omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een proefboorinstallatie. Vermilion wil de boortoren plaatsen op een perceel ten westen van de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht, ter hoogte van nummer 101.

Afbreuk

B en w nam dit besluit op basis van unanieme steun vanuit de raad. De negen raadsfracties weigerden een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Het project zou in hun ogen onder meer afbreuk doen aan het open en agrarische polderlandschap en daarmee in strijd zijn met het bestemmingsplan.
De rechtbank is van oordeel dat de raad zich in alle redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing van de beoogde proefboorlocatie en dat het project in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Vermilion heeft zes weken de tijd gekregen om een eventueel hoger beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In samenwerking met indebuurt Gouda