Wethouder ChristenUnie: sommige Goudse ouderen wonen te lang thuis

Goudse ouderen blijven soms te lang thuiswonen. Dat zegt wethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie).

Het beleid in Gouda is er weliswaar op gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maar dat heeft grenzen. ,,Het langer laten thuiswonen van mensen, leidt soms tot te lang thuiswonen. Soms moeten we eerder zeggen: nu kan het niet meer, u moet nu naar een verpleeghuis.’’ 

Om het juiste moment daarvoor te bepalen wil de wethouder meer samen te werken met andere zorgverleners en hulporganisaties zodat duidelijker wordt wanneer mensen echt niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Volledig scherm
Corine Dijkstra, wethouder Gouda © Sandra Zeilstra

Kwaliteitstoets
Vier jaar nadat veel zorgtaken van het rijk zijn overgegaan naar de gemeente, wil Gouda ook op andere gebieden meer op kwaliteit letten. Zo worden zorgaanbieders voortaan vooraf getoetst. Nu is er alleen een eisenpakket waar ze aan moeten voldoen. Dijkstra wil nu eerst een kwaliteitstoets houden.

,,Kwetsbare inwoners moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning en die moet doeltreffend en kwaliteit gericht zijn. De ervaring van de afgelopen jaren is dat dit niet altijd vanzelf goed gaat en er ook zorgaanbieders zijn die het belang van de cliënt niet voorop hebben staan.’’

Tenslotte wil Dijkstra meer inzetten op preventie om zo zwaardere problemen in een later stadium te voorkomen. ,,Hoe zwaarder de problemen, hoe minder de kwaliteit van leven en hoe groter en complexer de ondersteuning vaak wordt. Door preventie zetten we in op een gezondere Goudse samenleving op de lange termijn.’’ Het effect van preventie is wel moeilijk te meten, geeft ze toe.

De gemeenteraad praat hier in het najaar over en halverwege volgend jaar moeten de aanpassingen van kracht worden. 

In samenwerking met indebuurt Gouda