Volledig scherm
© AD

Actie tegen Islamitisch centrum

UpdateDe Rechtse beweging Identitair Verzet heeft zaterdagmiddag het pand aan de Antwerpseweg 3 in Gouda heel even ‘bezet’. Voor het pand zijn plannen voor een Islamitisch centrum. Demonstranten klommen op het dak en lieten een spandoek zien met de tekst ‘Salafisten niet welkom.’ Er worden meer acties aangekondigd.

Quote

Waar deze organisa­tie voor staat kan onder andere worden afgelezen aan de uitgenodig­de fondsenwer­vers

IV

Het pand is onlangs aangekocht door MIV Assalam. Om het geld bij elkaar te krijgen, werden benefietavonden gehouden waarbij de omstreden Marokkaans/Belgische prediker Tarik Ibn Ali was uitgenodigd om fondsen te werven.

IV spreekt van een ‘onzalig plan’ ,,Waar deze organisatie voor staat kan onder andere worden afgelezen aan de uitgenodigde fondsenwervers. Vanuit dit pand willen ze het salafisme verder gaan verspreiden in onze stad. Wij zijn overgegaan tot een symbolische bezetting als signaal aan de overheid dat Nederlanders wel een streep in het zand durven te trekken.’’

Ingrijpen

Quote

Hopelijk geven wij met deze actie de politiek het spreekwoor­de­lij­ke duwtje in de rug om linksom of rechtsom dit centrum tegen te houden

IV

De gemeente Gouda laat weten ‘anonieme en illegale acties tegen de komst van een islamitisch centrum ten zeerste af te keuren’. Ze wijst er op dat een omgevingsvergunning aangevraagd is en dat de procedure rondom die aanvraag momenteel zorgvuldig wordt doorlopen. ,,Het is toegestaan actie te voeren en voor je mening uit te komen, maar dan wel volgens de regels. Dat betekent dat acties aangemeld dienen te worden bij de gemeente. Gebeurt dat niet dan grijpt de politie in en wordt de actie beeindigd.’’

Volgens IV heeft Ibn Ali banden met Sharia4Belgium, het voormalige Sharia4Holland en met jihadisten. Ook zou hij volgens de actiegroep contact hebben met groepen die aanslagen hebben gepleegd in West-Europa en het Verre Oosten. ,,Een fondsenwerver aantrekken met zulke referenties zegt veel over een moskeebestuur en haar intenties. Wie bovenstaande informatie tot zich neemt kan niet anders dan met ons dezelfde conclusie trekken dat het openen van een salafistisch centrum in hartje Gouda ongewenst is. Hopelijk geven wij met deze actie de politiek het spreekwoordelijke duwtje in de rug om linksom of rechtsom dit centrum tegen te houden.’’

Ongewenst

Quote

Mensen uit onze gemeen­schap moesten bidden in portoca­bins, omdat de huidige moskeeën uit hun voegen barstten

Woordvoerder

De VVD en het CDA in Gouda hebben eerder vragen gesteld over de aanwezigheid van Ibn Ali in de stad. B en w zeiden echter niet veel te kunnen doen. ,,Wel is aan het moskee- bestuur te verstaan gegeven dat zijn komst zeer ongewenst is'', antwoordde een woordvoerster toen. Rachid Karkache, gemeenteraadslid van Gouda Positief noemde de rumoer om Ibn Ali echter ‘Ongefundeerde stemmingmakerij'. ,,Tarik Ibn Ali is al zo vaak bekritiseerd, maar denk je niet dat als hij écht gevaarlijk was de AIVD allang zijn komst naar Nederland had tegengehouden? Waarom gebeurt dat niet? Omdat deze man simpelweg niets onwettigs heeft gedaan.''

Assalam heeft nog niet gereageerd op de actie. Een woordvoerder wees eerder tegenover het AD op het belang van het centrum. ,,De aankoop van het pand Antwerpseweg komt voort uit bittere noodzaak. Mensen uit onze gemeenschap moesten bidden in portocabins, omdat de huidige moskeeën uit hun voegen barstten. Dat konden we niet langer verdragen en daarom hebben we deze stap gezet. We moeten kunnen bidden, samenkomen en er moeten klaslokalen komen. Luxe aankleding heeft geen prioriteit.''

Groene Hart