Automobilisten hoed u voor polderblindheid

videoProvinciale wegen in het buitengebied moeten snel veiliger worden volgens verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Hoe gevaarlijk zijn deze N-wegen eigenlijk? Deze krant nam enkele 'dodenwegen' onder de loep.