Volledig scherm
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: ,,Bouwen in steden en dorpen is moeilijker dan een weiland omploegen, maar op de langere termijn wel beter.” © Jacques Zorgman

Gedeputeerde: 'Bouwen in polder alleen bij hoge uitzondering'

De polder gaat op slot voor woningbouw. Alleen bij hoge uitzondering mogen gemeenten hier nog huizen uit de grond stampen, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

Met het aantrekken van de economie stijgt ook de huizenkoorts. Gemeenten hebben de mouwen opgestroopt om nieuwe woonwijken uit de grond te stampen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA, ruimtelijke ordening) wil zorgvuldig met de ruimte omgaan: ,,We kunnen niet zomaar ineens woonwijken in de weilanden neerpletteren. We sturen daar meer op dan gemeenten wellicht in het verleden gewend waren.''

Bom vervolgt: ,,Bouwen binnen de steden en dorpen is wellicht moeilijk, moeilijker dan een weiland omploegen. Maar op de lange termijn is het wel beter. Na het jaar 2030 is een krimp van de bevolking te verwachten, in Alphen zie je al eerder een kantelpunt. Het groen krijg je dan niet terug. Of nu niets mag in het Groene Hart? Jawel, maar we moeten inzetten op veelal moeilijker plannen. Het kán wel.''

Omkatten

Binnen grotere plaatsen als bijvoorbeeld Alphen en Bodegraven is nog van alles mogelijk. ,,Je kunt leegstaande kantoren omkatten naar woningen. Er liggen vaak bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom waar je wonen en werken meer kunt mengen. De economie draait wel zó goed dat dat betaalbaar is. Als je de druk er vanaf haalt, kijkt een gemeente niet meer naar die moeilijkere plekken. Dan krijg je nare bedrijventerreinen met veel leegstand en verpaupering.''

Quote

Wij zijn nog niet overtuigd dat echt alle mogelijkhe­den zijn benut

Adri Bom-Lemstra

Dat zij niet de enige is die er zo tegenaan kijkt, illustreert zij aan de hand van het recente werkbezoek van Zuid-Holland aan Leiden, Zoetermeer en Alphen. ,,In Leiden is een oud ziekenhuis omgetoverd tot woongebouw met ateliers. Zoetermeer is druk bezig kantoren tot woningen te transformeren. Alphen is actief bezig met het Rijnhavengebied. Maar toen de Alphense wethouder Van As zei dat Alphen al bijna vol was, merkte zijn ambtgenoot van Leiden op dat hij hier nog zóveel kansen zag.''

Bom is met Van As in gesprek over bijvoorbeeld uitbreidingsgebied Gnephoek, de polder ten noorden van Alphen. ,,Ik heb gevraagd of bijvoorbeeld bij de treinstations alle mogelijkheden zijn benut. Dus niet alleen het Alphense treinstation, maar ook dat in Hazerswoude en Boskoop. Wij zijn nog niet overtuigd dat echt alle mogelijkheden zijn benut.''

De tijd is voorbij dat steden en dorpen in het Groene Hart langzaam maar zeker mogen uitdijen, zegt Bom. ,,In het verleden zag je er steeds een schilletje bij komen. Als je naar de toekomst kijkt met de bevolkingskrimp, hoeft dat niet meer. Het is ook zonde om die weilanden vol te bouwen.''

Bouwen voor de overloop van bijvoorbeeld Amsterdam zoals Alphen aanvoert, noemt gedeputeerde Bom 'fabeltjes'. ,,Buurgemeenten van Rotterdam boden recent aan om voor de Maasstad te bouwen. Maar die woningzoekenden trekken alleen tijdelijk uit de stad weg. Ik geef je op een briefje dat Rotterdam zelf voor hen wil bouwen. Er waren alleen even geen concrete plannen. Aan zo'n vraag toegeven betekent dus dat die extra nieuwbouw dubbelop wordt neergezet. Daarom zijn regioafspraken zo nodig.''

‘Dorp heeft meer nodig dan huizen’
Gewoon extra huizen neerzetten en dan is dat kleine dorp weer vitaal? Zo simpel is het volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Zuid-Holland niet. ,,Ik krijg vaak de vraag of men mag bouwen 'zodat het weer goed komt'. Maar dat klopt niet helemaal. Vitaliteit zit ook in de lokale economie, het sociale leven, het winkelbestand, het verenigingsleven. Kijk hoe je die sectoren kunt versterken. Overheden hebben geen geld om winkels overeind te houden. Kijk daarom hoe je dorp zich ontwikkelt. We gaan een andere tijd, een tijd van krimp tegemoet. Zet op een rijtje wat je hebt en wat je mist. Wij denken graag mee, want het is een lastige opgave.''