Volledig scherm
© Marlies Wessels

Hoera, de regio is genoemd!

RegeerakkoordGoed nieuws. Het Groene Hart komt voor in het regeerakkoord. Eén keer: onze regio moet vooral groen blijven, staat er.

'Open ruimte behouden'
Het Groene Hart is een oase van rust in de Randstad. Dát moet worden versterkt. Dat zegt burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk. "Maar zonder dat het afbreuk doet aan de dynamiek in deze regio. Het Groene Hart is niet statisch.'' Van der Kamp is blij met de passage over het Groene Hart in het regeerakkoord: "Ik hoop alleen dat de visie op het groen houden van het Groene Hart uitgewerkt wordt. Ik daag het nieuwe kabinet uit om daar mee te beginnen.''

'Goed nieuws dat het Groene Hart met name wordt genoemd'', zegt oud-directeur Peter van Steensel van het Projectbureau Groene Hart, een organisatie van provincie-ambtenaren bedoeld om het Groene Hart op de kaart en in het hoofd van de bestuurders krijgen. "Want zelfs de provincies gebruiken het woord Groene Hart zelden. En dat geldt zeker voor Zuid-Holland.'' 

Hij mist wel concrete maatregelen om het Groene Hart te beschermen. "Zeker als ik dan kijk naar de enorme verstedelijkingsopgave. Hoe houdt je de open ruimte vrij? Dan denk ik aan herstructurering van het stedelijke gebied. Met andere woorden: het gebruiken van, ik weet niet hoeveel gebouwen die leeg staan. Trouwens, dat gaan de provincies over, niet het rijk.''

Een belangrijke lobby uit het Groene Hart kwam uit Bodegraven-Reeuwijk. Met leuren en sleuren heeft deze gemeente namens Regio Midden Holland de aanleg van de Bodegravenbogen onder de aandacht gebracht bij de hoge heren. De Bodegravenbogen moet de aansluiting tussen de N11 en de A12 verbeteren. Die is volgens de regio niet toereikend genoeg omdat de capaciteit tijdens spitsuren ondermaats is. Dit zou bovendien negatieve gevolgen hebben voor de drukte op de N207.

Open ruimte

'Wij gaan gewoon door'
De druk op het nieuwe kabinet wordt onverminderd voortgezet. Dat zegt Wout den Boer van Sterk-Woerden en van Laat Woerden niet Zakken, een van de groeperingen die tegen gasboringen in het Papekopveld onder Woerden is. "Duidelijk is dat hier geen draagvlak voor gasboringen is. Het regeerakkoord is hier niet heel helder over. Als ik Vermilion was, zou ik toch achter m'n oren krabben. Wij gaan eerst naar de Ombudsman om deze kwestie over de boringen aan te kaarten.''

Burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk en wethouder Kees Oskam hebben niet stilgezeten. "Het zou vreemd zijn als de Bodegravenboog bij naam genoemd zou worden natuurlijk. Wel wordt aangegeven dat het onderliggende wegennet beter op het rijkswegennet moet worden aangesloten. De aansluiting van de N11 op de A12 is daar een voorbeeld van. Ook de verbreding van de A20 is goed voor de bereikbaarheid van het Groene Hart.''

Van der Kamp is eveneens tevreden met de opmerking in het regeerakkoord over het Groene Hart als open ruimte. "Ik daag het nieuwe kabinet wel uit om daar vorm aan te geven. De groene long is geen statisch gebied, maar wel een regio waar men lekker kan wonen en tot rust kan komen. Die combinatie van werk, recreëren en wonen moet versterkt worden.'

Brandbrief

De Rijnlandse Molenstichting (46 molens) stuurde in juni een brandbrief naar de informateur. Voor alle molens van Nederland is jaarlijks 5 miljoen euro extra nodig. De spaarpot van de Rijnlandse Molenstichting was halverwege dit jaar al op. De eerste molen waar geen geld voor was, was de Oucoopse molen bij Reeuwijk. Voorzitter Wim Bos van de Molenstichting kan uit het regeerakkoord niet opmaken wat het nieuwe kabinet met de molens wil. "Ik lees een bedrag van 235 miljoen voor de hele sector. Maar waaraan dat geld wordt besteed, staat er niet bij. Ik zit met veel vraagtekens. We zullen te rade gaan bij een paar erfgoedorganisaties.''

Quote

Ik lees een bedrag van 235 miljoen voor de hele sector. Maar waaraan dat geld wordt besteed, staat er niet bij.

Wim Bos

De voorzitter van de Unie van Waterschappen en van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is Hans Oosters. In zijn waterschap valt bijvoorbeeld de laagste gelegen polder van ons land, de Zuidplaspolder. Oosters heeft er mede namens gemeenten en provincies bij de informateur op aangedrongen dat voor 130 miljoen euro ons land klimaatbestendig te maken is, er geen gas meer gebruikt wordt en dat de bodemdaling wordt tegengegaan. Oosters heeft bij de eerste informateur Edith Schippers onder meer de komst van een expertisecentrum bodemdaling aangekaart. Deze zou in het Groene Hart gevestigd moeten worden.

Bodemdaling

'Ik mis concrete maatregelen'
Oud-directeur Peter van Steensel van het Projectbureau Groene Hart mist concrete maatregelen. Op het gebied van energie en het overstappen naar duurzame energie bijvoorbeeld: "Als je het op de traditionele manier doet, dan hebben we het over windmolens. Maar waar laat je die dan? Dan kom je al snel in open ruimtes, open gebieden terecht gebieden terecht. Kortom, wat mij betreft is het advies aan het nieuwe kabinet: geen woorden, maar daden.''

"Bodemdaling wordt niet genoemd in het regeerakkoord. Het woord komt er niet in voor zelfs. Dat is niet erg'', zegt de dijkgraaf. "Dat moet nader uitgewerkt worden. Het betreft een akkoord op hoofdlijnen. Belangrijker is dat het kabinet veel aandacht heeft voor verduurzaming en het klimaatbestendig maken van Nederland. Bodemdaling maakt daarvan deel uit.'' Oosters heeft het idee dat de punten die de Unie van Waterschappen, gemeenten en provincie hebben ingebracht bij de informateur wel degelijk zijn meegenomen in de nieuwe plannen. 

De acties tegen gasboringen in het Groene Hart worden inmiddels breed gedragen. Vrijwel iedereen is tegen het voornemen van gaswinningsbedrijf Vermillion om onder Woerden naar gas te speuren. Gemeenten, provincies, waterschappen en georganiseerde verontruste inwoners zien onoverkomelijke bezwaren zoals bodemdaling, bevingen en andere Groningse toestanden. Letterlijk staat er in het regeerakkoord: "Er zullen deze kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden op land. Bestaande vergunningen blijven van kracht binnen de bestaande wet- en regelgeving.''

Vermillion heeft een concessie, maar het is onduidelijk of alle benodigde vergunningen al zijn aangevraagd door Vermillion. "Zeg het maar? Het is niet heel erg concreet'', zegt Wout den Boer van de plaatselijke partij Sterk Woerden en van de actiegroep Laat Woerden niet Zakken.