Volledig scherm

Natte dijken tegen risico wegschuiven

Kwetsbare dijken rond Bodegraven en Woerden moeten worden besproeid. Maar de gemiddelde tuinbezitter en moes- tuinier mag voorlopig naar hartelust blijven gieteren.

De sproeier aanzetten om je geel wordende gazonnetje en bloeiende plantjes te redden, dat mag nog gewoon. In de watergangen en de polders van het Groene Hart is nog genoeg water beschikbaar, zeggen de waterschappen die in het Groene Hart werkzaam zijn.

Wel houden de waterbeheerders nauwlettend in de gaten welke impact de droogte heeft. Zo is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bezig

Dijkleger

Ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft afgelopen weekend voor het eerst het 'dijkleger', een groep vrijwillige dijkinspecteurs, paraat gehad. Tijdens die controletocht over de 'groene' kades is niets geconstateerd, meldt woordvoerster Annefieke Pagnillo. Maar dankzij deze 'nulmeting' heeft Schieland wel de uitgangssituatie helder op papier.

Rond Alphen, Nieuwkoop en Bodgraven zijn evenmin allerlei beperkingen voor de inwoners te verwachten, laat woordvoerder Gerbrand Corbé van het Hoogheemraadschap van Rijnland weten. ,,Voorlopig is nog voldoende aanvoer in de grote rivieren, hoewel de watervraag wel groot is.We houden de situatie nauwkeurig in de gaten.''

Droog

Het mag al een poos droog zijn, een kritieke grens is nog niet bereikt. Diane Kleinhout van waterschap Amstel Gooi en Vecht weet dat landelijk nu 127 millimeter watertekort is. Pas bij 200 mm gaan de alarmbellen bij de waterschappen rinkelen. ,,Dan ontstaat ook het risico van grootschalige vissterfte en sterke groei van blauwalg.''

Groene Hart