Volledig scherm
Honingbijen, hard aan het werk. Het water in de sloten rond de boomkwekerijen in Boskoop bevat nog steeds te veel van het insecticide imidacloprid. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Het middel is neurotoxisch en wordt gezien als de veroorzaker van de massale bijensterfte. © Archieffoto ANP

Nog steeds te veel 'bijengif' in sloten Boskoop

Ondanks alle regelgeving zit er nog steeds te veel van het insecticide imidacloprid in de sloten rond de boomkwekers in Boskoop. Dit veelgebruikte middel wordt gezien als de veroorzaker van de massale bijensterfte.

Quote

We zien de afgelopen vier jaar geen daling. Dat betekent dat de bijensterf­te gewoon doorgaat.

Martina Vijver, ecotoxicoloog, Universiteit Leiden

Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op 13 plekken in het boomteeltgebied van 54 vierkante kilometer zijn tussen eind 2004 en begin 2015 ruim duizend metingen verricht. Bij 20 procent van de monsters zat de imidacloprid-concentratie boven de maximale norm.

,,We zien de afgelopen vier jaar geen daling, dat betekent dat de bijensterfte gewoon door gaat'', zegt ecotoxicoloog Martina Vijver van Universiteit Leiden, die het onderzoek heeft gedaan. ,,Ook het waterleven en dan bedoel ik de insecten, gaat ervan kapot. Kikkers en vissen zijn niet zo gevoelig voor de stof.''

Quote

Het kan zijn dat het middel minder snel afbreekt dan de producent aangeeft. Daarnaast voldoet de zuiverings­me­tho­de overduide­lijk niet.

Martina Vijver, ecotoxicoloog, Universiteit Leiden

Verstijven
De stof imidacloprid heeft een neurotoxische werking. Uiteindelijk verstijven de dieren. De stof in combinatie met de varromijt, een bijenparasiet, vermindert het vliegvermogen van bijen, waardoor bijenvolken verzwakken en kunnen sterven.

Imidacloprid is het meest gebruikte insecticide en komt voor in 28 toepassingen, onder meer voor de bollenteelt, boomteelt en kassenteelt. De afgelopen jaren zijn er Europese en nationale maatregelen getroffen om te voorkomen dat het middel in het oppervlaktewater en de vrije natuur terecht komt. In mei 2014 werd de glastuinbouw verplicht het water te zuiveren.

Onderzoek
Het Leidse onderzoek richtte zich op zowel regio's met bomen- en bloembollenteelt als op regio's met kassenteelt. Tegen de verwachting in hebben de maatregelen niet geleid tot een lagere emissie van het insecticide.

,,Het kan zijn dat het middel minder snel afbreekt dan de producent aangeeft op basis van laboratoriumonderzoek'', zegt onderzoekster Vijver. Daarnaast voldoet de zuiveringsmethode overduidelijk niet.

Het rapport ligt bij de Tweede Kamer, die op 20 januari debatteert over de uitkomsten.

Groene Hart