Volledig scherm

Provinciaal geld voor een mooier landschap

Het landschap moet er weer aantrekkelijk uitzien. Dat is niet alleen leuk voor bewoners, het komt ook de biodiversiteit ten goede. Dus heeft de provincie Utrecht een potje om meer paddenpoelen, houtwallen, lanen en bosjes aan te laten leggen. Ook Zuid-Holland is hier mee bezig.

De provincie Utrecht stelt een half miljoen euro beschikbaar voor agrarische collectieven om het landschap mooier te maken. Er is al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten. Omdat deze proef succesvol is, gaat de provincie het initiatief uitbreiden met nieuwe collectieven en gemeenten. Via dit platform krijgen grondeigenaren hulp bij het ontwerp en de aanleg of het herstel van landschapselementen. Het resultaat hiervan is een mooier en veelzijdiger landschap, aldus de provincie.

Inmiddels zijn er in Utrecht ruim 20 poelen aangelegd of hersteld en 220 laanbomen en 330 knotbomen aangeplant. Verder zijn er heggen en hagen, elzensingels en struwelen, houtsingels en houtwallen en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

Zuid-Holland

Zuid-Holland kende ooit een regeling zoals Utrecht die nu heeft. ,,Wij hebben nu dertien regiogebonden ‘landschapstafels’ waarin overheden, organisaties en bedrijven zitten. Initiatieven voor verfraaiing van het landschap en verbetering biodiversiteit komt hier aan de orde,’’ zegt Dirk-Jan de Vink van de provincie Zuid-Holland

Groene Hart