Volledig scherm
Michiel Gerritsen, Jan de Vries en Henk van der Smit op de nieuwe turborotonde © Martin Sharrott

Rondweg kwekersgebied Boskoop na 50 jaar een feit

De Oostelijke Rondweg in Boskoop is een feit. Donderdag is de officiële opening van de 8,5 kilometer lange nieuwe weg die het kwekersgebied beter moet ontsluiten. Op dat asfalt is meer dan vijftig jaar gewacht.

Volledig scherm
© AD

,,De geschiedenis van de rondweg gaat bij mij terug naar 1963,'' zegt Henk van der Smit van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Regio Boskoop. ,,In de extreem strenge winter van toen vergaderden de kwekers in Boskoop-Oost over de toekomst. Ze wilden voor hun bedrijven een betere ontsluiting dan alleen via vaarwegen. Daarvoor zijn toen de eerste stappen gezet.''

Wat dan begint, is een lange periode van hopen op een goede ontsluitingsweg. ,,Met sprongen van vijf tot tien jaar kwamen de plannen steeds weer terug, tot in de jaren '90 van de vorige eeuw de landinrichting Boskoop werd gerealiseerd. Eén van de pijlers daarvan was een betere ontsluiting van het gebied. Voor de rondweg zijn vervolgens 116 varianten bedacht,'' rakelt Van der Smit op.

De rondweg loopt in een grote halve boog van de rotonde bij de Halve Raak in het noorden (richting Alphen) van het kwekersdorp naar de nieuwe rotonde op de Henegouwerweg in het zuiden (richting Waddinxveen). Deze tweede aansluiting op de N207 wordt morgenmiddag officieel in gebruik genomen door gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) uit Boskoop.

Beter bereikbaar
,,In het gebied langs de rondweg kan nu echt nieuwe economische ontwikkeling ontstaan,'' verwacht directeur Jan de Vries van Boot & Co Boomkwekerijen. ,,Goede infrastructuur is daar de basis voor. Je ziet daar nu al voorbeelden van. Prachtige bedrijven die op moderne leest zijn geschoeid, krijgen nu voor hun groei een betere bereikbaarheid.''

Van der Smit is dat met hem eens. ,,Met de rondweg hebben de kwekers een perfecte plek gekregen. De bereikbaarheid is goed, de uitstraling is beter en er zijn meer mogelijkheden. Dat kan niet anders dan een betere economische toekomst voor de bedrijven opleveren, al is het moeilijk om dat nu al in cijfers uit te drukken.''

Wat dat betreft heeft de rondweg volgens voorzitter Michiel Gerritsen van dezelfde Stichting Belangenbehartiging Greenport Regio Boskoop gezorgd voor een nieuwe A-locatie voor de boomkwekerij in de 'Tuin van Europa'. ,,Voor bedrijven die willen uitbreiden en moderniseren is bereikbaarheid een essentiële randvoorwaarde,'' vindt hij.

Profijt
Bij de rotonde op de Henegouwerweg loopt de rondweg over het grondgebied van Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Alphen. Van de nieuwe route langs de Halve Raak, Insteek, Voshol, Wijkdijk, Omloop, Zuidwijk, Randenburgseweg en Gouwedreef hebben de gemeenten ook alle drie profijt.

De Vries: ,,De weg is in stukjes aangelegd, maar ik vind het echt wel een rondweg. Delen ervan zijn al zo oud dat er nu al weer reconstructies aan de Insteek en de Halve Raak plaatsvinden. In discussie is nog de kleine ophaalbrug in Zuidwijk. Er is nog geen geld om die door een grotere te vervangen. Vroeg of laat gaat dat zeker gebeuren.''

Een bijkomend voordeel van de rondweg, die ook nog het 'Pootje Tempel' naar Reeuwijk-Dorp kent, is dat de dorpskom in Boskoop merkbaar minder last heeft van zwaar vrachtverkeer. En daar hebben tweehonderd bedrijven mede voor gezorgd, omdat ze 4,5 miljoen euro hebben meebetaald aan de aanleg.

,,Dat is best een unieke zaak omdat het ook op basis van vrijwilligheid is gegaan,'' vult Henk van der Smit aan over de bijdrage van de Stichting Beheer Sierteeltgelden Boskoop.

Met de hele weg, waar 60 kilometer per uur mag worden gereden en die geschikt is voor 4500 voertuigen per etmaal, is 45 miljoen euro gemoeid geweest. Provincie, gemeenten, kwekers en Europa hebben daaraan gezamenlijk bijgedragen.