Volledig scherm
© AD

Vleermuizen belemmeren betonwoningen 'de kuil'

LeimuidenTot grote teleurstelling van de bewoners is renovatie van de buitenschil van hun verouderde huurwoningen opnieuw met een jaar uitgesteld. Pas in februari 2016 kan Woondiensten Aarwoude beginnen aan de opknapbeurt; eerst moet een uitgebreid flora- en faunaonderzoek worden gedaan.

Quote

We moeten ons helaas houden aan de regels en we moeten de nodige voorzorgen nemen

Danny Visser

Het is de corporatie gebleken dat daar een omgevingsvergunning bij de gemeente voor moet worden aangevraagd. Deze procedure geeft forse vertraging. Vorig jaar zijn de huizen aan de binnenkant opgeknapt. Het was de bedoeling begin dit jaar de buitenkant onder handen te nemen, maar ambtelijke procedures beletten dit. De omgevingsvergunning voor de betonwoningen bestaat uit verschillende onderdelen.

Het Flora- en Faunaonderzoek is verplicht. ,,Dit onderzoek moet worden gericht op maatregelen die het leefgebied van bepaalde vogelsoorten en vleermuizen zo min mogelijk schade berokkenen,'' zegt hoofd wonen Danny Visser van Woondiensten Aarwoude. Om meer duidelijkheid te krijgen wordt in de komende maanden in de het wijkje het nodige onderzoek gedaan.

Teleurstelling
De wooncorporatie is zich ervan bewust is dat het uitstel van de werkzaamheden een grote teleurstelling voor de bewoners is. ,,Zij zitten nu langer dan verwacht in een situatie waarbij hun woning en hun leefomgeving niet definitief kunnen worden aangekleed. Maar helaas, we moeten ons houden aan de regels en we moeten de nodige voorzorgen nemen,'' aldus Visser.

Hij meldt dat Woondiensten Aarwoude volop in gesprek is met de huurders over de voortgang van het traject. ,,Problemen die individuele huurders ondervinden, of technische gebreken worden door ons zo snel en goed mogelijk opgelost.''

Belangstelling
De 24 niet geïsoleerde betonwoningen in een laaggelegen polder dateren van 1954. Vijftien jaar geleden werd al in de huurcontracten opgenomen dat ze op de nominatie stonden om te worden afgebroken. Zover is het nooit gekomen. Door een lage huurprijs is er nog altijd veel belangstelling voor de huizen.