Volledig scherm
© Gratis Aangeleverd

Wat is het doorsnee inkomen in het Groene Hart?

Het inkomen in de randgemeenten van de grote steden ligt doorgaans een stuk hoger dan die in de steden zelf. Dat geldt zeker ook voor de gemeenten in het Groene Hart. 

De gemeenten grenzend aan Utrecht, Rotterdam en Amsterdam laten een groot verschil zien met deze woonplaatsen.

Rijk en arm

Het standaard besteedbaar inkomen van een huishouden bedroeg in 2015 (de meest recente cijfers) 24.700 euro. In het westen van het land zijn de inkomens gemiddeld hoger. Koploper in het Groene Hart is De Ronde Venen met een doorsnee inkomen van 29.200 euro.  Gouda is hekkensluiter met een doorsnee inkomen van 25.100 euro.

Tekst gaat verder onder de kaart

Hoeveel bedraagt het doorsnee inkomen in jouw gemeente?

In de vier grote steden is een piek te zien van huishoudens met lage inkomens (tussen de 14.000 en 16.000 euro). Het gaat vooral om huishoudens met een uitkering (werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid of pensioen) als belangrijkste inkomensbron. In Rotterdam ligt dat aantal naar verhouding het hoogst, in Utrecht het laagst. Die laatste stad heeft dan weer relatief veel inkomens tussen de 2.000 en 4.000 euro: dat zijn veelal studenten die moeten rondkomen van een studiebeurs of een bijbaantje.

Ongelijkheid

De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief klein, volgens het CBS. In Amsterdam is de ongelijkheid het hoogst, gevolgd door Utrecht en Den Haag. Dit komt doordat steden de meest gemêleerde bevolking hebben. In Amsterdam wonen relatief veel arme gezinnen, maar tegelijk ook veel rijke mensen. In Rotterdam is de inkomensongelijkheid het laagst van de vier grote steden. Dat komt vooral doordat in de havenstad relatief weinig huishoudens zijn met een hoog inkomen.