Volledig scherm
© Gerrit Jansen

Zuid-Holland zet vol in op uitroeien Canadese gans

Zuid-Holland is bezig met het uitroeien van de Canadese gans in de hele provincie. Het gaat om ruim 20.000 exemplaren van deze ganzensoort. Het aantal mag naar nul, zei de Omgevingsdienst Haaglanden vandaag voor de Raad van State in Den Haag.

Daar verzet de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zich tegen. De Milieufederatie vecht twee ontheffingen aan die het provinciebestuur heeft verleend aan de Faunabeheereenheid die de ganzen mag gaan doden. De ene ontheffing is ervoor om de Canadese gans te reduceren tot nul, de andere is bedoeld om de ruim duizend kolganzen in de provincie terug te brengen tot tweehonderd. Ganzen zijn beschermde vogels, maar met een ontheffing mag erop gejaagd worden.

Quote

Zuid-Hol­land is niet het natuurlij­ke versprei­dings­ge­bied van de Canadese gans en de kolgans

Woordvoerster van de Omgevingsdienst Haaglanden

,,Zuid-Holland is niet het natuurlijke verspreidingsgebied van de Canadese gans en de kolgans'', zegt een woordvoerster van de Omgevingsdienst Haaglanden die de ontheffingen namens de provincie verdedigt. Alle ganzensoorten bij elkaar veroorzaken volgens de Omgevingsdienst en de Faunabeheereenheid voor miljoenen euro's schade aan de landbouw. De schade escaleert, aldus de Omgevingsdienst. Met het flink bejagen van ganzensoorten die niet in Zuid-Holland zouden thuishoren wil de provincie de landbouwschade verminderen.
Volgens de Milieufederatie gaat Zuid-Holland regelrecht in tegen de instandhoudingsdoelstelling die ook voor de Canadese gans geldt.

Genenpakket

,,Zolang Zuid-Holland niet weet wat in andere provincies gebeurt met de Canadese ganzen, is deze provincie bezig met het uitroeien van een beschermde soort'', zegt Susanne Kuijpers van de Milieufederatie. De Milieufederatie wijst erop dat de Canadese gans eerder al als een inheemse vogelsoort is aangemerkt. Met het afschieten van kolganzen begaat Zuid-Holland dezelfde overtreding, vindt de Milieufederatie. Tweehonderd exemplaren die overblijven is een te klein aantal en genetisch te beperkt om deze soort in stand te houden. De Faunabeheereenheid heeft een oplossing om het genenpakket eventueel uit te breiden. 

Die oplossing komt neer op het opentrekken van een blik kolganzen uit een ander gebied om die vervolgens los te laten in Zuid-Holland. Volgens de Faunabeheereenheid zal het overigens in de praktijk niet haalbaar zijn dat er geen Canadese gans meer overblijft in Zuid-Holland. Er zijn eenvoudigweg te veel ganzen van deze soort in de provincie. Zuid-Holland heeft de grootste populatie Canadese ganzen van Nederland. De ontheffingen zijn al in werking omdat de rechtbank Den Haag in september vorig jaar het beroep van de Milieufederatie heeft afgewezen. 

Uitspraak van de Raad van State in hoger beroep volgt over enkele weken.

Groene Hart