Volledig scherm
© ANP XTRA

Groningers geven hun eigen gezondheid rapportcijfer 7,6

Bijna zes op de tien inwoners van de provincie Groningen doet of laat bewust dingen na om gezond en vitaal te blijven. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Toch kan driekwart naar eigen zeggen zijn of haar gedrag op dit punt nog verbeteren. Bijvoorbeeld door meer te ontspannen of juist meer te bewegen. Dit blijkt uit een onderzoek naar ‘vitaal oud worden’ dat is uitgevoerd door Sociaal Planbureau Groningen. Bijna 4500 Groningers van 18 jaar en ouder deden hieraan mee. Volgens de onderzoekers kan de gezondheid en vitaliteit van ouderen van de Groningers het best worden gestimuleerd door eenzaamheid aan te pakken en voor passende huisvesting te zorgen.

Groningers geven hun eigen gezondheid gemiddeld het rapportcijfer 7,6. Ouderen scoren lager ten opzichte van jongeren maar de verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn klein. Het gemiddelde rapportcijfer van de 75+’ers ligt slechts een half puntje lager dan dat van de leeftijdscategorie 18-34 jaar.

Het onderzoek toont aan dat de hinder die mensen ondervinden van lichamelijke klachten groter wordt bij het stijgen der jaren. Maar opvallend genoeg komen psychische klachten en persoonlijke problemen juist vaker voor bij jongeren. Met het oplopen van de leeftijd neemt het aantal mensen dat hier last van heeft af. Vooral in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar ondervinden veel mensen hinder van psychische klachten en persoonlijke problemen. Uit eerder onderzoek bleek al dat vooral millennials last hebben van stress en burn-out.

Veranderingsgezind of niet?

Meer dan de helft van de Groningers (56 procent) doet bewust dingen of laat bewust dingen na om gezond en vitaal te blijven. Een kwart van de Groningers wil zijn gedrag niet (verder) aanpassen. Dit betreft vooral mensen met een goede gezondheid. Mensen van 75 jaar en ouder zijn het minst veranderingsgezind. In deze leeftijdsgroep wil 44 procent zijn gedrag niet veranderen. In verreweg de meeste gevallen is dat geen kwestie van gebrek aan motivatie om gezond te leven; veel mensen leven naar eigen zeggen al gezond. Mensen die hun gedrag wel willen aanpassen noemen het vaakst dat er meer ontspanning in hun leven zou moeten komen of dat ze meer zouden moeten bewegen.

Groningers geven uiteenlopende redenen aan waarom ze minder gezond leven dan ze zouden willen. Bijna één op de drie mensen boven de 75 noemt de eigen gezondheid als belemmering. In de leeftijdsgroep 18 tot 34-jarigen zijn tekort aan geld en tijd de belangrijkste factoren. Veel meer jongeren dan ouderen laten weten dat ze het maken van contacten moeilijk vinden. ,,Wellicht stellen millennials hogere eisen aan hun contacten’’, schrijven de onderzoekers. ,,Maar het is ook denkbaar dat zij minder vaardig zijn in hete maken van contacten.’’

Gemengd wonen

Ouderen blijven langer vitaal en gezond als er wordt gezorgd voor passende huisvesting, stelden veel ondervraagden. Veel mensen zien heil in het realiseren van levensloopbestendige woningen waar jong en oud gemengd wonen en elkaar helpen. Om het vraagstuk van de eenzaamheid tegen te gaan pleiten velen voor het in gesprek gaan met ouderen via huisbezoeken, het creëren van sociale ontmoetingsplekken in de buurt en het inzetten van buddies/vrijwilligers.

In samenwerking met indebuurt Groningen