Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Stakingsbereidheid onder leerkrachten minder groot in het Noorden (met name omdat het draagvlak van ouders kleiner lijkt te worden)

De noodzaak om te staken wordt door veel leerkrachten in het primair onderwijs onderschreven, maar ze voelen ook de druk van bestuurders om de scholen open te houden. 

Dat zegt Marieke Homan, rayonbestuurder van de Algemene Onderwijsbond-Noord (AOb-Noord) tegen het Dagblad van het Noorden. Bij de vorige staking in het onderwijs op 6 november legden nagenoeg alle AOb-leden het werk neer. Ze verwacht dat het aanstaande donderdag en vrijdag niet zoveel zullen worden, in elk geval ‘minder dan 90 procent’.

Toch is de animo om te staken ‘behoorlijk groot’, weet Homan. ,,Maar leerkrachten laten het wel afhangen van het draagvlak onder ouders. Bestuurders zijn bang dat dit niet meer zo groot is. Het personeel is hierin redelijk volgzaam. Dat is ook te begrijpen want het belang van de leerlingen staan bovenaan.’’

Stille tocht door Groningen

Donderdag is er voor noordelijke leerkrachten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs een grote manifestatie in Groningen. Vanaf de Vismarkt vertrekt een stoet voor een stille tocht door het centrum, waarna een uur later een podiumprogramma begint. Sprekers zijn onder anderen AOb-voorzitter Eugenie Stolk en Jouke de Vries, voorzitter van het college van bestuur van Rijksuniversiteit Groningen. Er worden vijfduizend leerkrachten verwacht.

Vrijdag concentreren de acties zich op en rondom de scholen. In Winschoten staat voor leerkrachten, ouders en andere verzorgers een lawaaimars op het programma. Homan: ,,Zo worden de ouders en verzorgers er ook bij betrokken. Misschien zijn die er wel een beetje flauw van.’’

Eigen gelegenheid

Van dat laatste heeft Lidi Buurman, interim-directeur en bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra in Assen, tot dusver niets te horen gekregen. Alle dertien scholen in het primair onderwijs die bij het plateau zijn aangesloten, geven donderdag en vrijdag geen les. ,,Wij hebben onder de leerkrachten gepolst hoe groot de actiebereidheid is. Die is groot, dus gaan we dicht.’'

Veel leerkrachten van de dertien scholen gaan volgens Buurman donderdag naar Groningen. ,,Ze gaan met een paar bussen en andere collega’s komen op eigen gelegenheid.’’ Vrijdag gaan de leerkrachten op school achterstallig werk verrichten.

Roosters aangepast

De vijf middelbare scholen die vallen onder CSG (Christelijke Scholengemeenschap Groningen) zijn donderdag en vrijdag wel open, zegt directeur/bestuurder Nol Benders. De actiebereidheid onder de docenten is volgens hem niet groot. ,,Ongeveer 10 procent gaat staken. Er zullen hooguit wat roosteraanpassingen zijn. De lessen gaan gewoon door.’’

De eisen van de bonden zijn onveranderd. Homan: ,,We willen minder werkdruk, het lerarentekort moet worden weggewerkt en de salarissen in het primair onderwijs moeten worden gelijkgetrokken met die in het voortgezet onderwijs. Tegelijk hopen we met de acties te bewerkstelligen dat ouders ervan raken doordrongen dat onderwijs het fundament is van de samenleving.’’

In samenwerking met indebuurt Groningen