Volledig scherm
© Think Stock photos

Gemeente Hengelo wil onderzoek naar zorgbuurthuizen

HENGELO - De gemeenteraad ziet veel in de stichting van kleinschalige woonlocaties met alarmering en collectieve voorzieningen op het terrein van zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

In een motie die vrijwel unaniem is gesteund, wordt het college van B en W opgedragen onderzoek te doen naar de mogelijkheid om deze zogenoemde 'zorgbuurthuizen' in het leven te roepen. Voor 1 april wil de raad 'de uitwerking' zien. Klassieke verzorgingshuizen bestaan niet meer. Die zijn door Den Haag afgeschaft. Hulpbehoevende mensen moeten langer thuis blijven wonen met zorg aan huis, zwaar hulpbehoevende mensen kunnen terecht in het verpleeghuis. Veel mensen vallen tussen wal en schip.

In een motie van SP, ChristenUnie en PvdA die door de gehele raad behalve D66 wordt gesteund, wordt gevraagd om een oplossing voor die groep mensen.

Landelijk actieprogramma

Zorgbuurthuizen in de eigen wijk van mensen, kunnen op tal van fronten uitkomst bieden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een landelijk actieprogramma opgezet om te komen tot kleinschalige woonvormen voor deze groep. Landelijk is er 70 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019-2021. Voor het programma 'Langer Thuis' is 270 miljoen euro in kas.

Wethouder Bas van Wakeren is bezig een werkagenda wonen en zorg vast te stellen, die hij begin volgend jaar aan de gemeenteraad wil aanbieden. De zorgbuurthuizen kunnen onder meer een eind maken aan het noodgedwongen apart wonen van ouderen en de eenzaamheid die zij voelen, vooral als er geen partner meer is.

In samenwerking met indebuurt Hengelo