Volledig scherm
HENGELO - Voor en tegenstanders van Hijschkamer op Marktplein aan het woord in aflevering van ons politiek programma Hengeloos Peil. Aan tafel wethouder van Wakeren © Frans Nikkels

Voltallige WMO-Cliëntenraad in Hengelo opgestapt

HENGELO - De  leden van de WMO-Cliëntenraad hebben collectief het bijltje erbij neer gegooid. Het dagelijks bestuur van drie personen was al weg, nu zijn ook de andere zeven leden vertrokken.

Het college van B en W laat het aan de gemeenteraad over of de WMO-Cliëntenraad uitsluitend gevuld moet worden door mensen die ook echt gebruik maken van WMO-voorzieningen dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers? De nu opgestapte leden voldoen maar deels aan dat criterium. Sommige leden namen zitting in de raad vanwege hun ‘brede kijk’ op de problematiek.

Persoonlijke problemen

Vanuit de gemeenteraad is daar verzet tegen. Met name bij SP en D66 roeren zich. De leden van de Clëntenraad ervaren dit als een motie van wantrouwen. Het opgestapte lid Sjoerd Nijhuis (65) zegt: „In het verleden bestond de cliëntenraad ook echt uit alleen maar uit mensen uit de doelgroep. Maar het college gaf toen zelf aan dat deze mensen te veel bezig waren met hun persoonlijke problemen. Het college wilde het anders.”

Expertisebureau

De mensen in de raad zijn formeel aangesteld door het college, ook Nijhuis, hoewel ook hij niet voldoet aan het criterium. Hij maakt zelf geen gebruik van de WMO en hoewel hij een zus en een buurman helpt die wel gebruik maken van de WMO, is hij niet hun wettelijk vertegenwoordiger. Meer dan 25 jaar heeft hij voor een regionaal expertisebureau projecten speciaal onderwijs opgezet in het westen van het land.

„Toch kreeg ik de aanstelling een jaar geleden. Al onze sollicitaties zijn door het college begeleid. Dit is geen loos vrijwilligersbaantje”, aldus Nijhuis. „Sommigen zijn al meer dan tien jaar lid van de Cliëntenraad. Ze voelen zich betrokken bij de materie. En nu moet het ineens weer anders. Ik heb mensen met tranen in de ogen gezien over de gang van zaken. Ze voelen zich gediskwalificeerd.”

Nijhuis wijst op een landelijke richtlijn waarin staat dat de WMO-Cliëntenraad moet bestaan uit leden ‘waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers.’ 

Gesprek met wethouder

Na een gesprek met wethouder Bas van Wakeren vorige week barstte de bom. De wethouder zelf begrijpt dat niet. „De nieuwe verordening die dit regelt moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Erg voorbarig dat ze nu zijn opgestapt”, zegt hij. 

In samenwerking met indebuurt Hengelo